Sunday, November 4, 2012

AMRATO 2012

(due to the very local aspect of this hamfest, this subject will not be translated)

3 nov jl was het weer zover; de jaarlijkse AMRATO, dag vd amateur werd voor de 52ste keer gehouden.
Samen met PA0KN en PA1SSB vertrokken we vanuit Tilburg naar Apeldoorn.
Aankomst was even na 10 uur. Ook dit jaar waren er naast de handelaren in tweedehands onderdelen en nieuwe apparatuur ook de nodige werkgroepen te zien.

Het was een gezellige dag waar genoeg te zien viel en waar ik wat heb kunnen bijpraten met oude bekenden.
De lezing over RF straling en gezondheid was interessant en trok een meer dan volle zaal.

Terug na afwezigheid van een aantal jaren was Agentschap Telecom met een stand en een mooi gepoetste peilwagen. Foto's zijn hier te zien.


De schrik van menig clandestien radiostation, maar ook de hulp voor de zendamateur die last heeft van onbekende storingsbronnen.

Sunday, September 30, 2012

70 Mhz Low Pass Filter

Because my modified Kenwood TS-700 for 70 Mhz did not met the requirements of -60 dB suppression for the first harmonic, i decided to build an external Chebyshev 5 pole LPF.
L1 and L3 have 3 turns and 16 mm diameter, L2 has 4 turns.
Both C's approx 56 pF. Silver mica or doorknobs.


Build it in a case as show on this picture.

This filter was tested on a spectrumanalyser and gave almost -70dB suppression for the first harmonic.

Mijn omgebouwde TS-700 voor 70 Mhz gaf onvoldoende onderdrukking op de eerste harmonische.
Daar waar -60 dB vereist is, kwam de set niet verder dan -40 dB. Ik koos er voor om een extern Chebyshev low pass filter te maken.
Het schema spreekt voor zich; L1 en L3 3 windingen, L2 4 windingen.
De condensatoren 56 pF zilver mica of deurknop.
Op de foto mijn gebouwde exemplaar welke een gemeten onderdukking geeft van bijna -70 dB.

New in the collection; Yaesu FT-101ZD MK3 FM

After some period of holiday and busy work now some updates on this blog.
Let's start with a new Yaesu FT-101ZD MK3 with the FM unit on board.
I have already the same rig with the AM unit fitted, you can't have both in one rig.
This 101ZD is in a very nice condition and is hardly used.
New generation transceivers can't beat the beautiful warm and mellow sound of this hybride 101ZD.


Na een periode van vakantie en andere drukte weer eens wat updates van deze site.
Om te beginnen heb ik een Yaesu FT-101ZD MK3 met FM unit bemachtigd.
De set is niet veel gebruikt en ziet er als nieuw uit.
Naast een exemplaar met het AM board heb ik nu deze dus ook, beide boards in een transceiver is niet mogelijk.
Nieuwe transceivers kunnen niet tippen aan het mooie en warme geluid van deze hybride 101ZD

Friday, June 1, 2012

80 meter qro end fed antenna

Mark pa1ssb made a qro 80 meter end fed antenna with a counterpoise.
He used a T200-6 toroid (400 watts) with 35-36 turns coil.
The cap is a 6 kV 101 pF.
Connect a few meters of wire to the counterpoise and 40 meters as antennawire.

Mark pa1ssb heeft een 80 meter qro end fed gebouwd met een tegencappaciteit.
Nodig is een T200-6 ringkern (400 watts) met zo'n 35 a 36 windingen.
De condensator is 6kV, 101 pF.
Gebruik een paar meter draad als tegencapaciteit en 40 meter voor de daadwerkelijke antenne.

Inside the box / binnenkant van het kastje.


Detail of connections / Detail van alle verbindingen.

Complete end fed box / afgebouwd end fed kastje

This end fed is peaked for the phone part of the 80 meter band, but with a tuner it can be tuned for the whole bandsection. Deze end fed is gepiekt op het phone deel van 80 meter, maar met een tuner kan de hele 80 meter worden afgestemd.

Monday, May 28, 2012

Cheap external S-meter for Yaesu FT-857/897 (2)

I finished the budget external S-meter.
It's quite easy to make one by yourself with your own choosen background.
To align the meter on the Yaesu rig just go to menu 60 and select FS (Full Scale).
With the 100K pot adjust the needle exactly on the full scale of the meter, select Sig on menu 60 and your in.

De goedkope externe S meter is klaar.
Een vrij makkelijk project om zelf te doen waarbij je naar eigen smaak de achtergrond van de meter kiest.
Om de meter af te regelen op de Yeasu set, ga je naar menu 60 en kies je FS (Full Scale)
Met de potmeter regel je nu exact de naald op volle schaal en vervolgens selecteer je Sig in menu 60.
Dat is alles.


Have fun with your 8 euro / 8 dollar budget S meter!
Plezier met de 8 euro kostende S-meter!


Sunday, May 13, 2012

Cheap external S-meter for Yaesu FT-857/897 (1)

Sometimes it's more usefull to have an analog S-meter on a Yaesu FT-857/897.
There is a commercial model, but they costs approx 50 euro and beside that it's more fun to build one by yourself for 8 euro...!
What you need is a 100 maH meter (Ebay.com 6 euro incl p&p), a 100K pot , 3.5mm plug, piece of wire and an enclosure.

Soms is het erg handig om een analoge S-meter aan de Yaesu FT-857/897 aan te sluiten.
Er is daar een commerciele oplossing voor, deze kost echter zo'n 50 euro en bovendien is het leuker om deze zelf te bouwen en dat voor 8 euro!
We hebben een 100 maH meter nodig (Ebay.com 6 euro incl verzenden), een 100k potmeter, 3,5mm plugje, stukje snoer en een kastje.

This is the simple schematic diagram of the external S-meter.
Dit is het eenvoudige schema van de externe S-meter.

On the internet and usergroups you can download the template for this meter.
Several colors are available, i choose the blue version.
Now open the meter very carefull and remove the decal.
With some glue you can put the new template over the decal.
Put everything back and again be carefull with the fragile needle!

Op het internet en diverse nieuwsgroepen zijn diverse templates te downloaden.
Ik koos voor een blauwe versie.
Open voorzichtig de meter en verwijder de schaalaflezing.
Lijm hier de nieuwe template overheen en plaats deze weer terug.
Nogmaals voorzichtig, de naald is erg kwetsbaar.

New S-meter ready to build in an enclosure.
Nieuwe S-meter gereed voor inbouw in een kastje.

The enclosure i use is a waterproof enclosure in a grey color, i will repaint to black first.
First i spray it with a primer before it will be painted black. Both from an aerosol.

Het kastje dat ik wil gebruiken is een waterdicht kunsstof kastje in grijze kleur. Ik wil dat zwart spuiten, dus eerst zet ik deze in een primer en daarna spuit ik het kastje matzwart.
Enclosure after painted with a primer.
Kastje gespoten in primer.

Friday, May 11, 2012

Kenwood TS-700 conversion to 4 meter band. (4) Ombouw TS-700 naar 4 meter. (4)

Today i finished this project. The final unit was modified with new coils.
Adjusting was a bit difficult. Advise from Peter was to use the scope.
I peaked the mix unit but did not saw any movement on the swr-power meter.
So i connected the scope to the antenna jacket. Now it's quite easy to adjust the mix unit.
As soon as i saw some power at the meter, i removed the scope and aligned the power on the mix unit and continued with the final unit.
My 4 meter TS-700 has now an output of approx 15 watts.

Project is vandaag afgerond. De final unit voorzien van nieuwe spoelen. Afregelen ging wat moeizaam, maar het advies van Peter was om een scope te gebruiken.
Op de swr-power meter was geen output te zien, dus heb ik de scope direct aan de antenne uitgang gehangen. Het afregelen ging toen een stuk beter. Zodra ik een beetje vermogen op de meter zag heb ik de scope verwijderd en heb de mix unit en vervolgens de eindtrap (final unit) afgeregeld.
Mijn 4 meter TS-700 geeft nu zo'n 15 watts output.

Modified final unit - aangepast final unit.

Bear in mind that you have to stretch L6 (left) for increase of power!
Let erop dat je L6 (links) wat uitrekt om meer vermogen te produceren!


4 meter TS-700 with 15 watts output, ready for operation.
4 meter TS-700 met 15 watts output, klaar voor gebruik.

Thanks to Peter G4IZH.

Sunday, May 6, 2012

Kenwood TS-700 conversion to 4 meter band. Ombouw TS-700 naar 4 meter. (3)

Today i aligned the VFO to exactly 70.000 - 70.500 Mhz.
Initiality there was only a slight deviation between scale readout and actual frequency.
On the left site on top of the VFO you see two holes with an L and C to adjust this.

Vandaag heb ik het VFO afgeregeld op exact 70.000 - 70.500 Mhz.
Er was eigenlijk niet eens zo heel veel verschil tussen de schaaluitlezing en de werkelijke frequentie.
Bovenop het VFO aan de linkerkant is de mogelijkheid om deze correctie te doen (2 gaten met een L en C)

Top view of VFO / bovenaanzicht van het VFO.
Note the both holes on the left for adjustment. Let op beide openingen links om af te kunnen regelen.

Modified MIX unit / Aangepaste MIX unit

Modified HET and Front End units / Aangepaste HET en Front End units.

Saturday, May 5, 2012

Kenwood TS-700 conversion to 4 meter band. Ombouw TS-700 naar 4 meter. (2)

Part 2 of this mod learned me that it's not so simple as it looks... I changed the Front end, HET unit, BPF and MIX unit.
For some reason i could not peak the signal of the HET unit. Had some mail exchange with Peter G4IZH and conclusion was some mistake with the mod of the HET unit. With the help of Theo PA0KN the receiver starts working on 4 meter. I made a mistake on T1 of the HET unit and there is some confusing regarding the T? which is on the board but not on the schema.
The only thing to do is to modify the Final unit. I allready made the coils for it.

Deel 2 van deze modificatie leerde me dat een en ander niet zo heel eenvoudig is....
Aangepakt werden de Front end unit, HET unit, BPF unit en MIX unit.
Om onduidelijke reden kon ik het signaal van de HET unit niet pieken. Na wat mailwisseling met Peter G4IZH werd duidelijk dat ik bij de modificatie aan de HET unit een fout gemaakt had. Met hulp van Theo PA0KN is de ontvanger reeds werkende .De C over T1 bleek aan de verkeerde kant te staan. Ook was er verwarring over T? welke niet op het schema staat maar wel aanwezig is op de HET unit.

Wat nu nog moet gebeuren is het aanpassen van de Final unit; spoelen daarvoor heb ik reeds gemaakt.

New 70 Mhz coils on the MIX unit - nieuwe 70 Mhz spoelen op de MIX unit

Baofeng UV-5R (4)

I did a frequency check on both VHF and UHF bands because there are some people on the internet who's UV-5R's has frequency issue's. As you can see i did not have any frequency issue with this radio; it's perfect!

Ik heb de frequentie van zowel de VHF als UHF band van deze porto gechecked omdat er een aantal verhalen op internet circuleren van mensen wiens UV-5R niet goed op frequentie zou staan.
Zoals je kunt zien heb ik er in ieder geval geen enkel probleem mee, deze is perfect op frequentie.
Baofeng UV-5R VHF/UHF

Thursday, April 5, 2012

Baofeng UV-5R (3)

How to program the Baofeng UV-5R?
I used my Wouxun KG-UVxx datacable (serial) together with the programming software released 27 march 2012. Note that an older version did not work on my pc! (windows XP).
Just select the correct com port and you are able to read from or write to the radio.
You can program 128 memory channels.
The software let's you customize the radio in many ways.

Hoe programmeer je nu de Baofeng UV-5R?
Ik gebruik mijn Wouxun KG-UVxx datakabel (serieel) samen met de software met datum 27 maart 2012. Een eerdere versie werkte niet bij mij! (ik gebruik windows XP)
Start het programma en selecteer vervolgens de juiste com poort; daarna kun je lezen van en schrijven naar de portofoon.
Je kunt 128 kanalen programmeren.
Met deze software kun je de portofoon helemaal naar eigen wens instellen.

Baofeng UV-5R (2)

Okay let's face the main differences between the 'old' UV-3R (mkII) and this UV-5R.
First look and feel of the UV-5R is way better; real sollid and rugged feel. Does not look like a toy.
Just read this list:
 • 4 watts of output on both bands (4 hi, 1 lo) (2 watts UV-3R)
 • Keypad for direct frequency input
 • No audio issue as with UV-3R
 • DTMF usable for f.e. echolink
 • Alphanumeric display readout
 • RX 65 - 108 mhz (Broadcast)
 • 3 color backlite display
 • Fast band and vfo/mem switch
 • Extended menu
 • Desk charger
Some confusing regarding DSP on audio, still to figure out.
An other point of attention is programming the radio via software, i will check this also.

But a very good impression until now; value for money!

Oke laten we eens kijken naar de voornaamste verschillen tussen de 'oude' UV-3R (mkII) en de UV-5R
Meteen valt de solide look van deze portofoon op, dat is een heel stuk beter dan de speelgoedachtige looks van de UV-3R.
Verder:
 • 4 watt output op beide banden (4 hoog, 1 laag)  - UV-3R 2 watt
 • Toetsenbordje waarmee direct de frequency ingetoetst kan worden
 • Geen audioprobleem als bij de UV-3R
 • DTMF o.a. voor gebruik van echolink
 • Alfanumeriek display
 • Ontvangst van 65 tot 108 Mhz (omroep)
 • 3 kleuren verlicht display
 • Snelle band en vfo/geheugen knop
 • Uitgebreid menu
 • Buro lader
Er is wat verwarring over de aanwezigheid van audio dsp, ik zoek dat nog uit.
Ander punt van aandacht is het programmeren van de portofoon via de pc, ook dat zoek ik nog verder uit.

Een goede indruk tot nu toe; echt waar voor je geld!

Wednesday, April 4, 2012

Baofeng UV-5R (1)

Today i received the Baofeng UV-5R.
First impression is very good! How can our chinese friends make such a nice handheld transceiver for 55 US dollars (incl shipping to europe!)?
Vandaag ontvangen; de Baofeng UV-5R
De eerste indruk is zeer goed; hoe kan het dat onze chinese vrienden zo'n portofoon kunnen leveren voor 55 dollar incl verzendkosten?

Let's start to test and compare this radio again it's predecessor the Baofeng UV-3R.
Check my log for updates!

Oke laten we eens kijken en vergelijken met de voorganger van deze radio; de UV-3R.
Check mijn log komende tijd voor updates!

Sunday, March 11, 2012

Kenwood TS-700 conversion to 4 meter band. Ombouw TS-700 naar 4 meter. (1)

G4IZH wrote a nice article how to convert an old Kenwood TS-700 to 70 Mhz-4 meter.
The Kenwood (Trio) TS-700 is an analog 2 meter all mode transceiver from the early seventies.
Pete's article is quite clear, but in practice some issue's are to solve....
Okay the main issue is to get a TS-700! I have a TS-700S but i want to keep it in it's original state.
A forum member offered me his TS-700 for a very nice price (price depend on the shape of the transceiver, but 80 euro should be the limit is my opinion), so i have the TS-700 in a very good shape, i got the required 51 Mhz crystal and made the new coils.
Let's kick off!

G4IZH heeft een goed artikel geschreven betreffende ombouw van een oude Kenwood TS-700 naar 70 Mhz-4 meter.
De Kenwood of Trio TS-700 is een analoge 2 meter all mode set uit begin jaren 70.
Pete zijn artikel is vrij duidelijk, maar toch loop je tegen wat zaken aan.
Maar goed, het belangrijkste is om aan een TS-700 te komen. Ik heb een TS-700s maar deze wil ik graag origineel houden. Een mede forumlid bood me zijn TS-700 aan tegen een leuke prijs. (de prijs hangt uiteraard af van de staat van de set, maar ik denk dat je hooguit 80 euro voor een goed exemplaar moet betalen). Ik heb nu dus een in goede staat zijnde TS-700, ik heb het 51 Mhz kristal en heb de spoelen alvast gemaakt. Tijd om te beginnen!
My TS-700 ready for conversion to 4 meter. Mijn TS-700 klaar voor ombouw.

I recommand to use both the servicemanual and usermanual to identify the correct parts to be modified.
Neem zowel de gebruikershandleiding als servicemanual om uit te kunnen zoeken welke onderdelen aangepast dienen te worden.

To be continued - Wordt vervolgd.

Saturday, March 3, 2012

SC Analyser 2005

A couple of months ago fellow ham Harrie PE1JXI provided me a pcb and programmed pic16F876 to make an Elektor SC analyser. This is a very usefull piece of equipment to measure and identify transistors, fets and diodes. Last week i finished the project. The analyser is build in a small plastic case from Conrad. It's feed by a 9 volt battery.

Een paar maanden geleden ontving ik van collega amateur Harrie PE1JXI de print en geprogrammeerde pic 16F876 om hiermee een Elektor SC analyser te bouwen. Een zeer nuttig instrument om metingen en identificatie te bepalen van transistoren, fet's en diodes. Afgelopen week heb ik analyser afgebouwd. Ik heb deze in een kunstof Conrad kastje gebouwd. De voeding is een 9 volt batterij.
Analyser pcb build. Gebouwde print van de analyser.
Ready for use! Klaar voor gebruik!

6 meter QRO Endfed antenna


This time Mark PA1SSB made a qro endfed for the 6 meter band.
Use this details to build one yourself:
Coil  8 turns of 2.8 mm wire with diameter of 28 mm. Approx 1.1 uH.
C approx 7 pF.

Mark PA1SSB heeft dit keer een qro endfed gemaakt voor de 6 meter band.
Om er zelf een te bouwen kun je deze gegevens gebruiken:
Spoel 8 windingen, 28 mm diameter en 2.8 mm draad. Meet ongeveer 1.1 uH.
De condensator is vrij klein, ongeveer 7 pF.
Inside the endfed - Binnenzijde endfed.

Screendump of the analyser - schermafdruk van de antenneanalyser.
Looks good.... Ziet er prima uit!

Sunday, February 19, 2012

12 meter QRO endfed antenna

A new QRO 12 meter endfed antenna made by Mark PA1SSB. Here are the specs to build one:  Coil 2.5 - 2.6 uH, 30.8mm diameter, Capacitor has a value of 16 pF.

Mark PA1SSB heeft een QRO endfed antenne voor de 12 meter band gebouwd. De gegevens om er zelf een te maken: Spoel 2,5 uH (30,8mm doorsnede), De Condensator heeft een waarde van zo'n 16 pF.
 12 meter endfed QRO antenna.

SWR on 12 meter band.

10 meter QRO endfed antenna

A new QRO 10 meter endfed antenna mad by Mark PA1SSB. This endfed can also be tuned on 11 meter band. Here are the specs to build one: Coil 2.25 uH 30.8mm diameter, Capacitor has a value of 13 - 14 pF.

Mark PA1SSB heeft een QRO endfed antenne gebouwd, deze is ook heel goed te tunen op 11 meter (27Mhz). De gegevens om er zelf een te maken: Spoel 2,25 uH (30,8mm doorsnede), De Condensator heeft een waarde van zo'n 14 a 14 pF.

10 meter QRO endfed Coil and C / 10 meter QRO endfed, Spoel en C.


Fine swr on dx part of 10 meter band. Mooie swr in het DX deel van de 10 meter band.

Friday, February 3, 2012

Yaesu FT-847 Earth station (3) Ready for 70 Mhz.

Today i finished the mod of the pa unit to have more power on 70 mhz with less current.
Unmodified the transceiver provides approx 25 watts with way too high current.
Access to the hf/6 meter pa unit is via the bottom of the transceiver.
Turn it upside down and remove all screws holding the board with the external connectors.
You can fold the board back as shown on the picture.

Vandaag heb ik de modificatie aan de eindtrap gedaan om meer vermogen bij minder stroom te krijgen op 70 mhz.
Standaard geeft de set ongeveer 25 watts op deze band met een veel te hoog amperage.
Je kunt de eindtrap bereiken door de set op zijn kop te leggen en het board met de externe connectoren los te schroeven en terug te laten hangen. Zie de foto.
Under this board there's a metal bracket and also a rf shield which sould be removed.
On the picture i allready removed that shield.
To do the mod you have to remove C5051 which is on the back of the board!
So some extra work to have access.... remove screws holding pa-unit, desolder both rf outputs.
Remove both pl-259 terminals and fold back the board.
The mod is the pa1o mod and consists of removal of C5051. This is a high voltage smd cap and is glued on the board. That means hard to just desolder and remove. Again i use my dentist tool for this.

Onder dit board bevinden zich een metalen plaat en een rf shield welke beiden verwijderd moeten worden.
Op de foto is dit reeds gebeurd.
Om de modificatie uit te voeren dient C5051 verwijderd te worden, en deze zit weer aan de onderkant van de pa-unit!
Wat extra werk dus, schroeven verwijderen, desolderen van de beide antenne uitgangen alsmede de antenneconnectoren loshalen. Nu kan ook de pa-unit losgehaald worden en even terug laten hangen zodat de onderkant toegankelijk is.
De modificatie is de pa1o methode waarbij een dus c5051 verwijderd wordt, deze is tevens gelijmd op het board, dus even snel lossolderen is er niet bij. Je krijgt de C er dus niet heel af, ook hier gebruik ik trouwens het tandartshaakje.

Remove the cap marked red as seen on the picture above. Now the mod is finished and you can rebuild the ft-847 and test the outputs.
On hf i have normal 100 watts on all bands, on 6 meter also 100 watts and on 4 meter now 70 watts with a normal current.

Verwijderen de C die je hier in de rode cirkel ziet.
De modificatie is klaar en nu kan de 847 weer in elkaar gezet worden waarna de output gechecked wordt.
Op hf heb ik de normale output van 100 watts op alle banden, op 6 meter ook 100 watts en op 4 meter 70 watts met een normale stroom.

Now my ft-847 is ready for 70 Mhz, 4 meter band.
Mijn Ft-847 is nu geschikt voor de 4 meter band.

Thursday, February 2, 2012

Yaesu FT-847 Earth station (2)

To use the FT-847 on 70 Mhz (4 meter), one should perform 2 mods: make the receiver part of this band more sensitive and change the filter of the pa unit.
I start with the receiver part and add a low noise preamp from ct1ffu.
Please note that you have to have good soldering skills to do this! On all photographs everything looks bigger than in real. As you can see on the pics the preamp board is very small and has smd components on it.

Om de ft-847 op 70 Mhz (4 meter) te kunnen gebruiken dien je 2 modificaties uit te voeren: de ontvanger voor dit deel van de band moet meer gevoeliger gemaakt worden en je moet het filter van de eindtrap aanpassen.
Te beginnen met de ontvanger; ik bouw een ruisarme voorversterker van ct1ffu in.
Let er wel op; je moet goed kunnen solderen om dit te kunnen doen! Op foto's lijkt alles veel groter dan het is werkelijkheid is. Zoals je kunt zien is het printje met voorversterker zeer klein en bevat smd componenten.


This is the board where the preamp should be applied on; in the middle between the 2 cans is coil L 3083.
Unlike the manual i do not cut L 3083 because the risk is that the legs of this coil will be too short. So i desoldered one side of the coil to have it easy soldered on the preamp board.

Op deze unit komt de voorversterker en wel in het midden tussen de 2 metalen toko spoelen bij L 3083.
In tegenstelling tot de handleiding knip ik L 3083 niet door omdat het risco bestaat dat het pootje dan te kort is om nog aan de voorversterker te solderen. Ik kies er voor om een pootje de de-solderen.


Disconnect connectors as shown on this picture to turn de board to desolder one leg of L 3083.
Haal de connectors los als op de foto en draai het board om, om zo een pootje van L3083 los te solderen.


This is the preamp on it's place, you see the in and outputs via L 3083. 8 volts can be tapped on the resistor on the other side of the preamp. Be carefull to solder the ground leads on the cans.
For this kind of work i use dentist tools, works perfect and most of time available for free at your dentist!
Note that L3083 should be soldered on the most right output pad of the preampboard.

De voorversterker op zijn plaats, je ziet de in en uitgang via L 3083. de  8 volt voeding kan van de weerstand achter het boardje gehaald worden. Soldeer de beide massadraden voorzichting aan de 2 metalen behuizingen van de spoelen. Ik gebruik trouwens tandartsgereedschap voor dit nauwkeurige werk, dat is echt perfect en gratis bij je tandarts te krijgen.
nb L3083 dient aan het meest rechtse soldeereilandje bij de uitgang van de voorversterker gesoldeerd te worden.
To be continued, wordt vervolgd.

Friday, January 27, 2012

Yaesu FT-847 Earth Station (1)

 This week i bought a Yaesu FT-847 from a local ham.
One of the unique points of this radio is that it's useable on the 4 meter band.
On the other hand the FT-847 series has some issue's as you can find on the internet.
To use 4 meter some mods have te be done.
To have max available power with normal current, a simple change on the pa filter is needed.
And to improve sensitivity on 4 meter, a pre-amp should be installed in the radio.
The back fan is very noise (for me) and is running continuous, so i will change this.
It seems that the on-off switch is quite vulnerable due to high current flows when switching the radio on, so this is also a point to change.
Bij een collega amateur in de buurt kocht ik een Yaesu FT-847.
Een van de bijzondere eigenschappen van deze set is om ermee op 4 meter uit te komen.
Wel moeten er een aantal modificaties doorgevoerd worden welke zijn te vinden op het net.
Wat 4 meter betreft moet het pa filter aangepast worden (simpele aanpassing) waarna er max vermogen bij normaal amperage geleverd wordt.
Ook dient er een voorversterkertje ingebouwd te worden om de ontvangstgevoeligheid op 4 meter enorm te verbeteren.
Verder maakt de achterste ventitalor veel geluid (draait continue) en pas ik ook de aan/uit schakelaar aan om beschadiging door een te hoge schakelstroom te voorkomen.

Unfortunately the previous owner was a smoker so the first thing to do is clean the whole radio.
I use a very effective cleaner called Dasty. This stuff removes nicotine in a wink of an eye!
After some cleaning (do not forget the power cable) the radio looks and smells like new.

Helaas was de vorige eigenaar een roker, dus het eerste wat diende te gebeuren was het schoonmaken van de set.
Ik gebruik hier een zeer goed (wonder)middel voor: Dasty.
Dit spul verwijderd nicotine in een oogopslag.
Na enige tijd poetsen (vergeet de powerkabels niet!) zag en rook de set werkelijk als nieuw.

To be continued - Wordt vervolgdWednesday, January 25, 2012

15 Meter QRO Endfed Antenna

Once again Mark PA1SSB made a QRO endfed antenna suitable for 15 meter band.
This are the specs to build one:

L aprox 3uH , C aprox 16pF coil diameter 34.8 mm (wire 2.8mm)
This will gives a very nice SWR all over the 15 meter band as you can see on the analyser below.

Wederom heeft Mark PA1SSB een QRO endfed gebouwd, deze is geschikt voor de 15 meter band,
Hier de gegevens om er zelf een te kunnen bouwen:

De L is ongeveer 3 uH, de Condensator heeft een waarde van ongeveer 16 pF.
De Spoel heeft een diameter van 38.8 mm, gebruikte draad is 2.8 mm doorsnede
Dit alles geeft een goede swr over de hele 15 meter amateurband zoals je hieronder kunt zien.Monday, January 9, 2012

17 Meter QRO Endfed antenna

This time Mark PA1SSB made a qro endfed antenna suitable for 17 meter  band.
Some details: Coil made of 2.8 mm wire wrapped round 30 mm so total diameter of the coil is 32.8 mm with 14.5 turns. Length of C is approx 15 cm. You have to experiment with an analyser for the best result.

Mark PA1SSB heeft dit keer een QRO endfed voor 17 meter gemaakt.
Hier de gegevens: De spoel is van 2.8 mm draad gewikkeld rond 30 mm, dus totale diameter is 32.8 mm.
De C heeft een lengte van ongeveer 15 cm. Even met de analyser kijken wat de exacte waardes zijn.


17 meter QRO endfed. C is made from RG58 coax.
17 meter QRO endfed. De C is gemaakt van een stuk RG58 coax.

Analyser screendump.  / Weergave van de analyser.