Thursday, October 27, 2011

80-40-20 meter qrp transceiver designed by PA0KN (1)

 Theo PA0KN designed a very compact qrp transceiver suitable for 20, 40 or 80 meter.
It's build on a multilayer pcb, has a Nokia 6100 color display, ATmega 128 microprocessor, AD9851 DDS and MM2167 speechclipper. Output 5 watts SSB. It has some extra nice features build in to the software.
The software is made by Theo Kleijn and Ben Zijlstra and written in Bascom AVR.

It's my intro into building an SMD  based kit, but with some help it's going very well!

Theo PA0KN heeft een compacte qrp transceiver ontworpen geschikt voor 20, 40 of 80 meter.
Deze is gebouwd op een multilayer print, heeft een Nokia 6100 display, ATmega 128 microprocessor, AD9851 DDS en een MM2167 speechclipper. Uitgangsvermogen is 5 watts SSB. Verder heeft deze nog een paar leuke mogelijkheden ingebouwd zitten in de software.
De software is geschreven door Theo Kleijn en  Ben Zijlstra in Bascom AVR

Het is ook mijn introductie in het bouwen van een SMD kit, maar met wat hulp lukt dit heel aardig.
Startup screen, i made the choice to build the 40 meter version, the receiver part is ready and working. Startscherm, ik koos voor de 40 meter versie, het ontvangerdeel is klaar en werkt reeds.

Push-turn encoder to enter the menu or use it as vfo. Real agc and build in attenuator.
Draai-duw knop om in het menu te komen of om deze als vfo te gebruiken. Ingebouwde agc en verzwakker.

Digital "analog" S-meter with bar graph and analog read out.
Digitale "analoge" S-meter met nummerieke weergave.

Bottomside pcb with DDS.
Onderkant print met oa de DDS


Saturday, October 22, 2011

Amrato - Dag Van De Amateur 2011 te Apeldoorn

(Chapter is not translated due to the very local aspect of this hamfest).

Vandaag 22 okt 2011 werd weer de jaarlijkse Amrato in Apeldoorn gehouden.
Samen met Mark PA1SSB dit evenement bezocht en een leuke dag gehad.
Een aantal bekenden gezien en gesproken, leuke en onzinnige spullen bekeken en uiteraard ook een en ander meegenomen.
Wat opviel was dat de zelfbouwtentoonstelling een stuk kleiner was dan vorige jaren en dat het qua standhouders ook wat minder was.
Volgend jaar zal de Amrato gehouden worden op Zaterdag 3 november 2012.
De man met rode jas is PA1SSB, kwasi geinteresseerd kijkend bij de zelfbouwtentoonstelling..

Monday, October 10, 2011

Yaesu FT-1000D Sold / Yaesu FT-1000D Verkocht


Last week i split from my FT-1000D, Yaesu's high end transeiver from the early nineties.
A very good solid radio, built as a tank, very heavy, real dual receive, great audio and selectivity.
But also 20 years old, no Yaesu support and hard to get spare parts.
The main reason i sold this rig is the fact that i often use my FT-2000 and FT-897D (for digimodes).
The FT-1000D is too expensive to have it just on the shelf.
In terms of receiving and audio quality my Kenwood TS-830 is as good as this FT-1000D, but way cheaper on the used market.

Afgelopen week heb ik afscheid genomen van mijn Yaesu FT-1000D, Yaesu's high end transceiver uit begin jaren negentig.
Dit is een zeer solide zware radio, heeft een echte dubbele onafhankelijke ontvanger, zeer selectief en geweldige audio.
Nadeel is dat deze inmiddels 20 jaar oud is, Yaesu geen ondersteuning meer verleend en dat onderdelen zeer moeilijk te krijgen zijn.
De belangrijkste reden om de FT-1000D te verkopen is dat ik het meest gebruik maak van mijn FT-2000 en FT-897D (voor digi modes). De FT-1000D is dan te duur om zomaar op de plank te laten staan.
Wat ontvangst en audio betreft is mijn Kenwood TS-830 minstens zo goed als een FT-1000D, alleen een heel stuk goedkoper op de tweedehands markt.