Saturday, September 24, 2011

Tripod from military masts / Statief van militaire mastdelen.

On hamfests, militairy shops and on the internet you can buy sets containing 3 glasfibre masts which where used in the army and other military services. Each mast is 1.20 meter long and can be combined to make a very steady antenna mast. PA1SSB let his local smith build a holder to make a tripod for this masts. This holder consists of a round piece of steel with a diameter of 3.8 cm (inside) and 3 pieces of steel welded on 45 degrees to it with a dimension of 3*3 cm (inside) See picture.

Op radiobeurzen, internet en sommige dumpzaken vind je setjes glasfiber masten afkomstig uit het leger.
Ieder mast is 1.20 lang en de mastjes kunnen in elkaar geschoven worden om als stevige antennemast te fungeren. Mark PA1SSB heeft door de smid een aantal houders laten maken speciaal voor deze masten. Je kunt er dan met deze mastjes een statief van maken. De houder is een rond stuk stalen pijp met een binnenzijnde diameter van 3.8 cm en 3 stukken vierkant staal van 3*3 cm binnenzijde onder een hoek van 45 graden aan de ronde pijp gelast.

Holder already painted with an anti rust coating. De houder behandeld met menie.

Holder painted with primer. De houder in de primer.
Finaly red painted and mounted as tripod.  Rood gespoten en opgesteld als statief.
 Very stable and rugged.  Erg stabiel en stevig.
On each side 2 masts. Aan elke kant 2 mastjes.

Ideal for fieldday, portable work or just quick antenna setup.
Ideaal op velddagen, portable werken of een snelle antenne opstelling.

Sunday, September 4, 2011

NRD-525 from scrap to up-and-running / NRD-525 gered van de sloop

Some time ago i bought another NRD-525 for spare parts. It was ruined by the previous owner who cut the shaft of the rotary encoder for some reason. The encoder itself was disappeared when i got the receiver.
Because all boards were working i decided to give it a try to save it from scrap. Theo PA0KN made a new shaft and bearing on his lathe and build an optical rotary encoder. This made the NRD-525 back to live again and next step will be to build a DRM module for it.

All JRC receivers have that typical modulair build system all boards are seperate by a metal shield.
Alle JRC ontvangers zijn modualair gebouwd waarbij alle printen zijn afgeschermd met een metalen schild.


Een tijdje geleden heb ik nog een NRD-525 gekocht bedoeld voor reserve onderdelen. Deze was verpest door de vorige eigenaar welke de as van de encoder (vfo) doorgezaagd had om onduidelijke redenen. Ook de encoder zelf zat niet meer bij de aankoop. Omdat alle modules nog werkten besloot ik om eens te kijken of een en ander nog aan de praat te krijgen was. Theo PA0KN maakte een nieuwe as en steunlager op zijn draaibank en bouwde een nieuwe decoder in. Dit alles zorgde ervoor dat de NRD-525 weer tot leven is gekomen en de volgende stap is het inbouwen van een DRM module.

A JRC NRD-525 Tower! Note that some knobs text are vaque; a NRD-525 problem?
I have one for sale now so just email me for more info.

Een JRC NRD-525 toren! Een paar knoppen hebben last van vage opschriften; een NRD-525 probleem?
Ik heb er een te koop nu, mail me voor meer info.