Friday, January 27, 2012

Yaesu FT-847 Earth Station (1)

 This week i bought a Yaesu FT-847 from a local ham.
One of the unique points of this radio is that it's useable on the 4 meter band.
On the other hand the FT-847 series has some issue's as you can find on the internet.
To use 4 meter some mods have te be done.
To have max available power with normal current, a simple change on the pa filter is needed.
And to improve sensitivity on 4 meter, a pre-amp should be installed in the radio.
The back fan is very noise (for me) and is running continuous, so i will change this.
It seems that the on-off switch is quite vulnerable due to high current flows when switching the radio on, so this is also a point to change.
Bij een collega amateur in de buurt kocht ik een Yaesu FT-847.
Een van de bijzondere eigenschappen van deze set is om ermee op 4 meter uit te komen.
Wel moeten er een aantal modificaties doorgevoerd worden welke zijn te vinden op het net.
Wat 4 meter betreft moet het pa filter aangepast worden (simpele aanpassing) waarna er max vermogen bij normaal amperage geleverd wordt.
Ook dient er een voorversterkertje ingebouwd te worden om de ontvangstgevoeligheid op 4 meter enorm te verbeteren.
Verder maakt de achterste ventitalor veel geluid (draait continue) en pas ik ook de aan/uit schakelaar aan om beschadiging door een te hoge schakelstroom te voorkomen.

Unfortunately the previous owner was a smoker so the first thing to do is clean the whole radio.
I use a very effective cleaner called Dasty. This stuff removes nicotine in a wink of an eye!
After some cleaning (do not forget the power cable) the radio looks and smells like new.

Helaas was de vorige eigenaar een roker, dus het eerste wat diende te gebeuren was het schoonmaken van de set.
Ik gebruik hier een zeer goed (wonder)middel voor: Dasty.
Dit spul verwijderd nicotine in een oogopslag.
Na enige tijd poetsen (vergeet de powerkabels niet!) zag en rook de set werkelijk als nieuw.

To be continued - Wordt vervolgdWednesday, January 25, 2012

15 Meter QRO Endfed Antenna

Once again Mark PA1SSB made a QRO endfed antenna suitable for 15 meter band.
This are the specs to build one:

L aprox 3uH , C aprox 16pF coil diameter 34.8 mm (wire 2.8mm)
This will gives a very nice SWR all over the 15 meter band as you can see on the analyser below.

Wederom heeft Mark PA1SSB een QRO endfed gebouwd, deze is geschikt voor de 15 meter band,
Hier de gegevens om er zelf een te kunnen bouwen:

De L is ongeveer 3 uH, de Condensator heeft een waarde van ongeveer 16 pF.
De Spoel heeft een diameter van 38.8 mm, gebruikte draad is 2.8 mm doorsnede
Dit alles geeft een goede swr over de hele 15 meter amateurband zoals je hieronder kunt zien.Monday, January 9, 2012

17 Meter QRO Endfed antenna

This time Mark PA1SSB made a qro endfed antenna suitable for 17 meter  band.
Some details: Coil made of 2.8 mm wire wrapped round 30 mm so total diameter of the coil is 32.8 mm with 14.5 turns. Length of C is approx 15 cm. You have to experiment with an analyser for the best result.

Mark PA1SSB heeft dit keer een QRO endfed voor 17 meter gemaakt.
Hier de gegevens: De spoel is van 2.8 mm draad gewikkeld rond 30 mm, dus totale diameter is 32.8 mm.
De C heeft een lengte van ongeveer 15 cm. Even met de analyser kijken wat de exacte waardes zijn.


17 meter QRO endfed. C is made from RG58 coax.
17 meter QRO endfed. De C is gemaakt van een stuk RG58 coax.

Analyser screendump.  / Weergave van de analyser.