Wednesday, October 28, 2015

Canon EOS 5D LCD replacement - Canon EOS 5D LCD scherm vervangen.


Photography is another hobby of mine and as a Canon shooter i own two cameras; a 5D and 40D.
The 5D is an older type full frame camera which produces high quality images.
Early 5D models have issues with the lcd on the back of the cam:

- Color/inacurate lcd monitor (looks quite green)
- Lcd may get posterized after some years.

Mine got posterized, so i decided to replace the screen to solve this issue and to have a much better accurate lcd monitor.

Fotografie is een andere hobby en als Canonian heb ik 2 camera's; een EOS 5D en 40D.
De 5D is een ouder model full frame camera, welke hoge kwaliteit foto's kan maken.
Vroegere 5D modellen hebben problemen met het lcd op de achterkant|

- Kleuren worden niet goed weergegeven, lcd is erg groenig.
- Wegvallen van de hoofdkleuren na een aantal jaren.

Bij mij vielen de hoofdkleuren ook telkens weg, dus ik besloot om het lcd te vervangen met als voordeel een betere weergave.

Step 1 is to remove the battery and 6 screws; 2 on the bottom, 2 under the view finder, one right under the grip rubber and one left just above the USB connector. Gently pull the grip rubber to have access to both screws.
Use the correct screwdriver to avoid dammage of screws!
Gently remove the backside of camera and beware of two flatcables connected to the mainboard.
Release them from the connector.

Stap 1 is het verwijderen van de accu en 6 schroeven, 2 onder de bodem, 2 onder de zoeker, een rechts onder het griprubber en een links boven de usb connector. Trek voorzichtig het griprubber weg tot de schroef zichtbaar wordt zodat je er bij kunt.
Daarna voorzichtig de achterkant los halen en even opletten want deze is met 2 flatkabels verbonden met het mainboard. Klik de connectors los en je kunt nu de achterkant helemaal verwijderen.

 Back cover of the EOS 5D, lcd is under the metal shield.
 Release 2 flatcables from lcd and unscrew the shield
 Achterkant van de EOS 5D, lcd bevind zich onder het metalen schild.
 Maak de 2 flatkabels van het lcd los en schroef het schild los.

Mainboard EOS 5D visible after removing back cover.
Mainboard EOS 5D zichtbaar naverwijderen achterkant.

Detailed view on lcd shield.
Betere opname van het lcd schild.

Now remove the old lcd and replace this with the new one.
Do not forgot to clean the lcd cover from the inside and do not forget to remove protecting plastic from lcd before put it in place.

Verwijder de oude lcd en vervang deze door de nieuwe.
Vergeet niet om de binnenkant van het scherm even schoon te maken en vergeet ook niet om de plastic beschermfolie van het lcd te verwijderen,


New lcd placed, shield and cables must be connected in reversed order, that's all.
Nieuwe lcd, het schild en kabels in omgekeerde volgorde weer monteren, dat is alles.

Canon EOS 5D with new lcd, looks much better!
Canon EOD 5D met nieuwe lcd, dat ziet er veel beter uit!

I bought my lcd on ebay for less as 13 USD.
Voor nog geen 13 dollar te koop op ebay.

Monday, October 12, 2015

Uploading pictures to blogspot - uploaden van foto's en plaatjes naar blogspot.

Last months many people encounterd problems with uploading pictures to their blogspot page.
It looks like internet explorer is the source of this problem.
An easy work around is to make a draft new message, upload your pictures with your ipad, iphone or a non Microsoft based internet browser.
Afther this upload you are able to edit the draft message with Internet explorer and publish your message on your blogspot.


De laatste tijd hebben erg veel mensen problemen met het uploaden van plaatjes en foto's naar hun blogspot. Het lijkt er sterk op dat de oorzaak bij internet explorer gezocht moet worden.
Een makkelijke oplossing is om een nieuw bericht in klad op te stellen en vervolgens de foto's via je ipad, iphone of andere niet op microsoft gebaseerde internet browser.
Daarna kun je je bericht aanpassen met internet explorer en deze publiceren op je blogspot.

Saturday, October 10, 2015

mcHF sdr transceiver project (2)

All mchf transceivers are build now and ready to fit in an enclosure.
We had several idea's about the type and or model of an enclosure, but finaly Theo PA0KN designed and made a very nice enclosure with professional exposure.
mchf transceivers from PA0KN, PA2LVD and PA1PXL (PA1LHM not on picture)
De mchf transceivers zijn inmiddels afgebouwd en gereed om in een behuizing gebouwd te worden.
De groep bouwers heeft over diverse opties nagedacht maar uiteindelijk heeft Theo PA0KN een schitterende behuizing ontworpen en gemaakt. 
Enclosure made by Theo PA0KN
Behuizing gemaakt door Theo PA0KN

Sunday, October 4, 2015

Yaesu FT-817ND mods

My Yaesu FT-817ND is most of the time on the shelf, just waiting te be reactivated by his owner ;-)
This nice little shack-in-a-box is by far the most popular qrp rig.
Time for some mods!

- In the very near future the 60 meter band will be available in the Netherlands. Widebanding the rig
   is necessary to transmit on this band.

- On Ebay one can buy very cheap TCXO modules for the Yaesu FT-8x7 series, so i bought one just
   to see if they perform better than the default on board module.

Google will help you to figure out how to extend tx this FT-817ND (4 most left jumpers must be closed)

After mod is finished, press and hold F plus V/M while switching the radio on, now your rig is wide banded!

Mijn FT-817 staat zelden aan en dat is eigenlijk doodzonde.
Deze shack in een mini boxje is nog steeds een van de populairste qrp setjes.
Tijd om wat kleine modificaties door te voeren.

Als alles doorgaat dan mogen F licentiehouders binnenkort een deel van de 60 meter band gaan gebruiken, de 817 moet hiervoor aangepast worden om buiten de huidige amateurbanden te kunnen zenden.
Even googlen en je vind wel een site waar deze modificatie beschreven staat. Aan de binnenkant van het frontpaneel de vier eilandjes doorverbinden,rest open.
Daarna geef je een full reset.
Tevens heb ik een chinese tcxo kristaloven via Ebay besteld en die gemonteerd zoals op de foto te zien is.
Met name voor smalbandige digitale modes als wspr is dat een aanrader.


Chinese TCXO placed in my FT-817
Chinese TCXO in mijn FT-817 geplaatst.
FT-817 wide banded and ready for 60 meters.
FT-817 Doorlopende TX en gereed voor 60 meter.
FT-817ND before wide banding (MARS)
FT-817ND voor modificatie


FT-817ND after widebanding, note 4 soldered pads above VFO knob
FT-817ND doorlopende TX, let op de 4 doorgesoldeerde verbindingen boven de VFO knop