Friday, August 22, 2014

Menu driven RF power meter (1)

Surfin' the internet i discovered a Atmel based menu driven RF meter capable to display power levels from picowatts up to kilowatts.
It's designed by TF3LJ / VE2LJX
The Atmel microprocessor is mounted on a AT90USB1286 board and available on ebay.
I will make 2 of these RF meters; one for myself and the other for Mark PA1SSB.
Loading the software into the microprocessor is done with software called "Teensy" (just like the name of the board).

Building the complete meter is dead-bug and q&d on experimental board.
One problem popped up when testing both processor boards; one worked fine but the other board did not display any content of the menu... Reloading the software did not help so i decided to use FLIP to reset some internal software fuses. After spending hours to get FLIP communicate over USB ports i gave up and tried to reset the board by holding down the bootloader button for 30 seconds...
Guess what; it worked!

So the output part of the meter is ready, to do is the input which contains a AD8307 log amp

Surfend over het internet zag ik een op Atmel gebaseerd ontwerp van TF3LJ/VE2LJX van een menu gestuurde RF meter. Deze meter is in staat om picowatts tot kilowatts weer te geven.
Bedoeling is om er 2 te bouwen; een voor mezelf, de ander voor Mark PA1SSB

De processor bevind zich op een boardje (AT90USB1286) en kan met Teensy software geladen.
Het boardje is onder die naam op ebay te krijgen.
De meter wordt dead bug en q&d op experimenteerboard gebouwd.
Een van de boardjes gaf een probleem; er werd geen inhoud op het display weergegeven.
Ik heb daarom FLIP van de atmel website gedownload maar kreeg deze na uren van proberen niet via USB aan de praat. (google eens voor de lol). Uiteindelijk de bootloader button 30 seconden ingehouden, software weer geladen en voila!

Dit deel van de meter is nu klaar, vervolg is de ingang welke een AD8307 log amp bevat.


Multiband Bitx transceiver (1)

After building the Bitx ver.3 20 meter qrp transceiver some years ago it's time now for a new project called the multiband Bitx by G6LBQ.
I ordered the basic parts and pcb's in India.
Heart of this transceiver is an exciter as shown on the picture.

Na een Bitx ver 3 voor de 20 meter band gebouwd te hebben is het nu tijd voor een nieuw project namelijk de multiband bitx, ontworpen door G6LBQ
De basis onderdelen en printen heb ik in India besteld.
Het hart van deze transceiver is het zogenaamde exciter board zoals te zien op de foto.

This board has all in and outputs like vfo, bandpass filter, lpf board and final amplifier.
It also has all controls; volume, agc, usb/lsb mic, speaker, s-meter.

Dit board heeft alle in en uitgangen zoals vfo, bandfilter, laagdoorlaatfilters en eindtrap.
Ook zitten hier de bediening op voor volume, agc, usb/lsb microfoon, luidspreker en s- meter.

When i finished this board i encounterd an error; no voltage at Q3 near input vfo/dds.
Culprit was ade-1 mixer with no voltage out.... because they are not available at any local store i ordered 5 new ones in the UK. So some spare for future projects.

Nadat ik dit board af had ontdekte ik een fout; geen spanning op Q3 nabij de ingang van het vfo.
De oorzaak bleek mixer ade-1 welke geen spanning op de uitgang gaf. Omdat deze mixertjes niet te krijgen zijn bij de zaak om de hoek heb ik 5 nieuwe besteld in Engeland. Dus reserve voor toekomstige projecten.

As vfo i use a very nice DDS; this DDS is designed and build by Theo, PA0KN.
It has many features such as automatic switching the band and lowpass filter units.

Als VFO gebruik ik een hele mooie DDS ontwikkeld en gebouwd door Theo, PA0KN.
Het heeft vele mogelijkheden zoals het automatisch schakelen van band en lowpass filters.


The VFO spinning wheel is also made by PA0KN and has an electronic drive.
De VFO draaiknop is ook door PA0KN gemaakt en heeft een electronische aandrijving.

Tuesday, August 12, 2014

Timewave DSP 9+

A couple of weeks ago i aquired a Timewave DSP 9+ from Ebay.
Today i was able to connect this unit between my FT-2000 and speaker and did some tests.
I'm really impressed how this units works! Voice as CW sounds great without noice and hiss
( IPAD users are not able to see the video)

Een paar weken geleden een Timewave DSP 9+ aangeschaft via Ebay.
Vandaag kwam alles binnen en heb ik de unit aangesloten op mijn FT-2000.
Wat testen gedaan en onder de indruk van het resultaat.
Zowel Phone als CW klinken zeer goed zonder herrie en hinderlijke ruis.


Timewave unit connected to transceiver and speaker.
Timewave unit aangesloten tussen set en luidspreker.