Wednesday, May 28, 2014

Sark mini 60 antenna analyser: export data to Zplots

A while ago i bought a chinese Sark mini 60 antenna analyser on Ebay for approx 100 euro.
A very nice tool for the price with an unsupported usb port as extra feature.
With a simple command-line based tool one can scan and export data to Excel (Zplots) to display and analyse all data.

Een tijdje geleden heb ik op Ebay een chinese Sark mini 60 antenne analyser gekocht voor ongev 100 euro.
Een zeer handig instrument voor die prijs met bovendien een niet gesupporte usb poort als extraatje.
Met een simpel dos achtig tooltje kun je alle data scannen en exporteren naar Excel (Zplots) en deze weergeven en analyseren.


You need the pcc-sark100 program and the sark100-zplots file. Ask your supplier! (or download)
To avoid retyping i made a simple batchfile which can be replaced by a Perl script for example.
For example:
pcc-sark100 -cCOM3 -s3000000 -e30000000 -t100000 -oscan1.csv
This will write a file via com3 containing a scan from 3 - 30 mhz named scan1.csv
In Zplots select load data and open scan1.csv.

Je hebt het programma pcc-sark100 en de file sark100-zplots nodig; vraag het je verkoper.(of downloaden)
Om telkens typen te voorkomen heb ik een eenvoudig batchfiletje gemaakt wat vervangen kan worden door bijv een Perl script.
Zo ziet dat er uit:
pcc-sark100 -cCOM3 -s3000000 -e30000000 -t100000 -oscan1.csv
Dit schrijft een bestand via com3 bestaande uit de scan van 3 tot 30 mhz genaamd scan1.csv weg/
In Zplots druk je op de load knop en selecteer je scan1.


Result of loading data in Zplots. - Resultaat van geladen data in Zplots.
You are able to dispay more data than SWR, this is just an example.
Je kunt meer dan alleen SWR laten zien, dit is alleen een voorbeeld.

Copy of a graph is also a feature. Copy van een grafiek maken is ook een van de mogelijkheden/

Tuesday, May 27, 2014

Handout end fed antenna online - Handout thema avond end fed antennes online

May 13 Mark PA1SSB gave a presentation about end fed antennas; both handouts are downloadable now via http://www.pi4til.nl

13 Mei jl gaf Mark PA1SSB tijdens onze Veron clubavond een presentatie over end fed antennes.
De handouts zijn te downloaden op http://www.pi4til.nl

Monday, May 26, 2014

New project: End fed 20-40-80 meter.(2)

Tuning the end fed for 20-40-80 should be done in a 2 step approach: 40-20 and if those bands are fine step 2 will be 80 meter.
Tools used are a mini VNA owned by Mark PA1SSB.

Het afregelen van de end fed voor 20-40-80 gaat in 2 stappen; eerst 40 20 meter en als die banden goed zijn dan volgt 80 meter.
Gebruikt werd een mini VNA van Mark PA1SSB.

End fed was installed in a inverted V configuration with feed point 1 meter above found level.
Check with your analyser and cut wire to resonate at 40 meter.
At that time 20 meter should also be oke.
To 'pull down' the resonance for 20 meter a hV capacitor should me soldered on the input.
I used a 220 pF.

De end fed werd als inverted V opgehangen met het voedingspunt 1 meter boven de grond.
Met de analyser wordt de draad nu op 40 meter bekeken en ingekort.
Op dat moment moet 20 meter ook al aardig in resonantie komen.
Om deze helemaal goed te krijgen wordt er een hV condensator op de ingang geplaatst; bij mij was er een 220 pF nodig


Next step is to hook up the coil for 80 meters, and again make it resonance on the part of 80 which you want. It's quite small approx 150 kHz.
De volgende stap is om de spoel voor 80 meter aan te sluiten en ook deze in resonantie te brengen op dat deel van de 80 meter band wat gewenst is. De bandbreedte is smal; ongeveer 150 kHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 After this tuning procedure the end fed must be installed on it's final place and fine tuned on the BEGINNING of the wire, so from it's feed point.
 
Na deze afregel procedure moet de end fed op haar definitieve plaats gehangen worden en verder afgeregeld worden aan het BEGIN van de draaf, dus bij het voedingspunt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday, May 9, 2014

WSPR with the new Cobwebb antenna

After installing the Cobwebb antenna i performed some tests with WSPR to see the behaviour of this antenna.
I'm very satisfied with the results. (although conditions are not too good)
You can see a hardcopy of the log.

Na installatie van de Cobwebb antenne heb ik een aantal testen gedaan met WSPR om het gedrag van deze antenne te zien.
Ben erg tevreden met de resultaten. (ondanks mindere condities)
Een schermafdruk van de log is hier te zien.

Tuesday, May 6, 2014

Cobwebb up and running!


Yesterday may 5, 2014 Mark PA1SSB and i did some work and installed the Cobwebb antenna to the facade of my house.
It was not an easy job, but we managed it and i'm very happy with my new antenna.
Last part of my antenna project will be a multiband end fed for 80-40-20 meter.

Gisteren, 5 mei 2014 hebben Mark PA1SSB en ondergetekende de Cobwebb antenne tegen de zijgevel van mij huis geplaatst.
Het was nog een aardige klus maar het is gelukt en ik ben blij met mijn nieuwe antenne.
Het laatste deel van mijn antenneproject zal een multiband end fed voor 80-40-20 meter zijn.

Ultimate 3 QRSS / WSPR transmitter kit

Hans Summers sells a very nice Atmel based QRSS/WSPR kit.
For 17.50 gbp (approx 21 euro) you are able to run some digital modes like WSPR or even HELL.
The kit includes a AD9850 DDS module, a blue backlit LCD and low pass filter for the band of your choice.
You need some basic skills to build the kit.
I ordered some extra filters, GPS and extended filter board.
This transmitter needs a 5 volt power supply and has an output of approx 150 mW.

Hans Summers verkoopt een hele aardige QRSS/WSPR kit gebaseerd op een Atmel processor.
Voor 21 euro ben je in staat om in digitale modes als WSPR of zelfs HELL uit te komen,
De kit bevat een AD9850 DDS module, een lcd display met blauwe achtergrond en een low pass filter naar keuze.
Als je wat basis vaardigheden hebt dan is de kit simpel te bouwen.
Zelf bestelde ik een aantal extra filters, GPS en extra filter board.
De kit werkt op 5 volt en heeft een output van ongeveer 150 mW.


Ultimate kit with filters and filter board.


On the air! WSPR on 20 meter.
Amazing to see what kind of distances you can be heared with 150 mW........

WSPR op 20 meter.
Verbazingwekkend om te zien hoe ver je nog gehoord wordt met 150 mW....

Check Hans' website at www.hanssummers.com

Thursday, May 1, 2014

Thema-avond End Fed antennes 13 mei 2014

Dinsdagavond 13 mei 2014 organiseert Veron afdeling Tilburg een thema-avond over end fed antennes.
Ontwerpen en informatie van Mark PA1SSB en Theo PA0KN zullen er te zien en te testen zijn.
Indien u interesse heeft of plannen om zelf een mono of multiband end fed te bouwen dan is deze avond een aanrader.
Iedereen is welkom vanaf 19:30 in ons clubgebouw van Scouting Challenge, Rueckertbaan 229
5042 AE Tilburg.

(This is a local announcement so it's not translated_