Sunday, November 13, 2011

Yaesu FT-107M (2) Back in business. / FT-107M weer werkend.

Sometimes i ask myself why people do specific mods and 'improvements' on their expensive or original equipment. This FT-107M was ruined by add FM on it; some holes in back and even frontpannel were made and as you can see in the previous chapter, relays and wires just hang in the back of the rig.
Beside that, this rig was obviously a shelter for some insects past years.....
When switching this rig on, for 2 seconds i heard noise, and then a plopping sound followed by smoke!
The smoke came out of the PA and at an optical inspection i noticed some white stuff in the PA. First i thought a blown elec. cap, but Theo PA0KN convinced me that the white stuff was some heat paste.
After a second  check we found the culprit; a blown capacitor on the control board (which is mounted on the PA). After repacing this cap there was some light on the display, but no sound or working vfo.
We decided to remove the whole FM-mod and to bring the rig back to original.
After some time we had more live in the rig, but some relay problems because at power up it started in transmit mode..
For me it was early in the morning (1.00) when i left to go to sleep, but Theo did not gave up and found some cut and foldback traces (to use the AM filter) and fixed them all.... at 02:30 in the night the rig was up and running again!
Soms vraag ik me af waarom iemand bepaald mods of 'verbeteringen' doorvoert op dure of originele apparatuur. Deze FT-107M was verprutst door er FM in te bouwen en waarbij men het nodig vond om gaten in de achterkant en zelfs een in het voorpaneel te maken. In het vorige hoofdstuk zie je de FM mod waarbij een paar relais gewoon aan wat stukken draad gebakken zijn en loshangen.
Buiten dat is deze set blijkbaar ook een huisvesting van wat vreemde insecten geweest (zat vol met kleine rode coconnetjes)...
Maar goed, na het aanzetten hoorde ik even wat ruis gevolgd door een plop en veel rook...Deze rook kwam uit de PA, dus daar maar eens gekeken en wat me opviel was witte smurrie waarvan ik dacht dat het een ontplofte elco was. Theo PA0KN wist me te overtuigen dat het koelpasta was en keek ook mee.
Na een tijdje meten bleek er een tantaal op het control boardje te zijn uitgefikt, dit was erg moeilijk te zien.
Het controlboard zit wel op de PA.
Na deze condensator vervangen te hebben, hadden we een verlicht display, echter nog geen ruis of een werkend vfo
We besloten de mod geheel te verwijderen en alles in originele staat terug te brengen. Na enige tijd hadden we wat meer leven, alleen bleef de set in de stand zenden staan. Voor mij was het inmiddels al erg laat geworden (01:00) dus tijd om te stoppen en naar huis te gaan, Theo geeft echter niet zo snel op en vond nog een aantal doorgesneden en teruggevouwen printsporen en heeft dit alles nog hersteld. Om 02:30 werkte de FT-107M weer!
Thanks Martin G4FUI for sending the service and usermanual.

I cleaned the in and outside of the rig and replaced all broken bulbs by white leds.
I realy like the combination of collors on this rig.
Binnen en buitenkant werd schoongemaakt en kapotte lampjes heb ik door leds vervangen.
De kleurcombinatie van deze set spreekt me erg aan,

All credits to Theo PA0KN; alle lof voor Theo PA0KNFT-107M on 20 meter band.

Saturday, November 5, 2011

Yaesu FT-107M : Winterproject

The Yaesu FT-107M is a solid state 100 watts AM-SSB-CW transceiver from the very early eighties.
As far as i know 2 different colors were available; grey and white.
I bought a defective white example and will try to keep it up and running again.

De Yaesu FT-107M is een geheel getransistoriseerde HF zend-ontvanger, 100 watts AM-SSB-CW uit begin jaren 80.
Voor zover ik weet was deze verkrijgbaar in 2 kleuren; grijs en wit.
Ik kocht een defect wit exemplaar en wil eens kijken of ik een en ander weer aan de praat krijg.

Some modifications were done; i guess this is part of an FM unit with variable power (see pot on the back)
Er zijn een paar modificaties gedaan; ik denk dat dit een FM unit is met regelbaar vermogen. (zie potmeter)

It's always a real challange when mods were done without documentation and when the previous owner is not able to tell you how and what was changed.

Het is altijd een uitdaging wanneer modificaties gedaan zijn zonder documentatie of wanneer de vorige eigenaar niet meer in staat is te zeggen wat en hoe er een en ander veranderd is.
Before i start i have to download and print a service manual and join membership of userforums.
Voordat ik start download en print ik het servicemanual en meld me aan bij een usergroup.

Friday, November 4, 2011

JRC NRD-515 receiver add to collection / NRD-515 toegevoegd aan de verzameling

Today i had the chance to add one of the most wanted receivers to my collection; the JRC NRD-515.
This receiver is almost still in mint and works fabulous.

Vandaag had ik de kans om een van de meest gewilde ontvangers aan de collectie toe te voegen, namelijk de JRC NRD-515. Deze ontvanger is nagenoeg in nieuwstaat en werkt perfect.