Tuesday, September 3, 2013

OM Power OM2000HF amplifier cooling issues - OM2000HF lineair koelproblemen.

A local fellow ham encounterd a cooling issue with his OM Power OM2000HF amplifier.
The problem was that the blower stopped cooling after warming up the amplifier.
Due to the heavy weight and shipping costs he asked me to swap the SW board of the amp, as advised by the manufacturer.

Een amateur uit de buurt kreeg problemen met zijn OM Power OM2000HF lineair.
Het probleem was de blower welke stopte met koelen nadat de eindtrap opgewarmd was.
Ivm het zware gewicht en verzendkosten werd ik gevraagd om het SW board te vervangen, dit op advies van de fabrikant.
OM Power OM2000HF SW board


Nice stuff to work on! Mooi materiaal om aan te werken.

New SW board mounted in place - Nieuwe SW board gemonteerd.

After replacing the SW board the problem was not solved!
After contacting the manufacter he send a new blower; we could test this by just snap the new blowe into the connector and start up the amplifier. After warming up the blower started to blow!
BUT, it was too risky to swap the fan without damage some parts. The amplifier was still in warranty so we decided to send it back to the manufacturer.

Na het SW board vervangen te hebben bleek het probleem niet opgelost te zijn.
Contact met de fabrikant leerde dat de blower zelf dan defect moest zijn, en die werd dan ook toegestuurd.
Door de nieuwe blower aan de connector in de lineair te hangen en aan te zetten, bleek deze na opwarmen te gaan koelen en was het defect dus gevonden.
Echter bleek al snel dat het vervangen van de blower zonder andere onderdelen te beschadigen veel te riskant te zijn, bovendien zit de lineair nog in garantie.
Besloten werd om toch de lineair ter reparatie aan te bieden bij de fabrikant.

Building a cobwebb - Het bouwen van een cobwebb (1)

With great help from Theo - PA0KN i start to build a cobwebb this spring.
The idea was to build a solid high quality model.
Material used is fibre poles (from fishing nets) , aluminium and stainless steel bolts, nuts and washers.

Due to another antenna project assembling of the cobwebb was delayed untill now.

Met hulp van Theo - PA0KN ben ik dit voorjaar begonnen met de bouw van een cobwebb antenne.
Bedoeling is om een stevig model te bouwen van hoge kwaliteit.
Gebruikt materiaal is glasfiber stokken (schepnet stelen), aluminuium en roestvrijstalen bouten moeren en revetten.

Doordat ik met nog een antenne bezig geweest ben is de cobwebb vertraagd tot vandaag.Cobwebb as a kit - Cobwebb als bouwkit

The cobwebb is a omnidirectional antenna, small and does not need a rotator.
De cobwebb is een omnidirectionele antenne, compact and heeft geen rotor nodig.

Suitable for all ham bands 6-20 meter, P max > 2 kW
Geschikt voor alle amateurbanden 6-20 meter, vermogen > 2 kW


Cobwebb assembled in my garden, ready for wiring.
Cobwebb gemonteerd in de tuin, klaar om bedraad te worden.