Friday, December 30, 2011

70 Mhz and 500 Khz permission by 1-1-2012. / 70 Mhz en 500 Khz per 1-1-2012.

Now it's official; dutch holders of a full license are allowed to use both 70 Mhz and 500 Khz by jan 1 2012.

Officieel gepubliceerd in de Staatscourant; F amateurs hebben toestemming om vanaf 1 jan 2012 een gebied in de 70 Mhz en 600 Khz te gebruiken.

Details : https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-23518.html

Tuesday, December 27, 2011

Simple Huff Puff oscillator - Eenvoudige bijsloffer.

To avoid frequency drift K. Spaargaren - PA0KSB (sk) designed a drift-cancellation circuit which can be found on the internet. Many people made some mods and redesigns past years.
A very simple -one ic- huff puff circuit was made by Hans Summers (http://www.hanssummers.com/)
Only a few components are used to build this circuit which can stabilize the vfo of some old tranceivers.
A must if you want to use digital modes.
Note that you can use a xtal of 32 Mhz.

Om het verlopen van de frequency te voorkomen ontwierp Klaas Spaargaren - PA0KSB (sk) de zogenaamde bijsloffer. Schema's etc zijn volop op internet te vinden. Sinds die tijd zijn er door velen wat aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd aan deze bijsloffer (huff puff)
Een zeer eenvoudige schakeling met slechts 1 ic vond ik op de site http://www.hanssummers.com/
Met slechts een paar onderdelen maak je een schakeling om het vfo van oudere transceivers te stabiliseren.
Een must als je digitale modes wil doen met zo'n set.
Je kunt een 32 mhz kristal gebruiken.

Here is my example of a one chip huff puff circuit, i add a 5 voltage regulator. Just put a hc4060 in the socket and it's finished.
The board is only 3 by 5 cm.

Mijn voorbeeld van de simpele 1 chip bijsloffer. Aan het bestaande ontwerp heb ik een 5 volts spanningsregelaar toegevoegd. Alleen de hc4060 inprikken en klaar is kees.
Het printje is slechts 3 bij 5 cm.

Monday, December 12, 2011

Chinese LED Strips

Very hot on ebay last months are the LED strips from China. These flexible strips  consists of powerleds and smd resistors and have an adhesive backside. You can use the size you want and they look quite fun.
I was curious so i ordered one meter LED strip with a remote control unit and controler/receiver.
This controler/receiver lets you choose color's, flashing programs, light intensity and so on.

Sinds enige tijd zijn de Chinese LED strips erg populair op Ebay. Deze flexibele strips bevatten powerleds en smd weerstanden en hebben een zelfklevende achterzijde. Je kunt de lengte gebruiken die je zelf wil en het ziet er gewoon erg leuk uit. Nieuwsgierig als ik was bestelde ik 1 meter LED strip met afstandsbediening en control unit. Deze unit zorgt er voor dat je kunt kiezen uit kleuren, flitsprogramma's, lichtsterkte etc.


On the left the controler and on the right the remote control.
Links de contril unit en rechts de afstandsbediening.
Just plug in 12 volts and you are ready for some lightshow! 12 volt inprikken en de lichtshow kan beginnen!.

You can use them for Christmas, but when choosing a steady white light it can be used in the shack to.
Je kunt deze voor de kerst gebruiken, maar je kunt ook gewoon wit licht kiezen voor in de shack.

Sunday, November 13, 2011

Yaesu FT-107M (2) Back in business. / FT-107M weer werkend.

Sometimes i ask myself why people do specific mods and 'improvements' on their expensive or original equipment. This FT-107M was ruined by add FM on it; some holes in back and even frontpannel were made and as you can see in the previous chapter, relays and wires just hang in the back of the rig.
Beside that, this rig was obviously a shelter for some insects past years.....
When switching this rig on, for 2 seconds i heard noise, and then a plopping sound followed by smoke!
The smoke came out of the PA and at an optical inspection i noticed some white stuff in the PA. First i thought a blown elec. cap, but Theo PA0KN convinced me that the white stuff was some heat paste.
After a second  check we found the culprit; a blown capacitor on the control board (which is mounted on the PA). After repacing this cap there was some light on the display, but no sound or working vfo.
We decided to remove the whole FM-mod and to bring the rig back to original.
After some time we had more live in the rig, but some relay problems because at power up it started in transmit mode..
For me it was early in the morning (1.00) when i left to go to sleep, but Theo did not gave up and found some cut and foldback traces (to use the AM filter) and fixed them all.... at 02:30 in the night the rig was up and running again!
Soms vraag ik me af waarom iemand bepaald mods of 'verbeteringen' doorvoert op dure of originele apparatuur. Deze FT-107M was verprutst door er FM in te bouwen en waarbij men het nodig vond om gaten in de achterkant en zelfs een in het voorpaneel te maken. In het vorige hoofdstuk zie je de FM mod waarbij een paar relais gewoon aan wat stukken draad gebakken zijn en loshangen.
Buiten dat is deze set blijkbaar ook een huisvesting van wat vreemde insecten geweest (zat vol met kleine rode coconnetjes)...
Maar goed, na het aanzetten hoorde ik even wat ruis gevolgd door een plop en veel rook...Deze rook kwam uit de PA, dus daar maar eens gekeken en wat me opviel was witte smurrie waarvan ik dacht dat het een ontplofte elco was. Theo PA0KN wist me te overtuigen dat het koelpasta was en keek ook mee.
Na een tijdje meten bleek er een tantaal op het control boardje te zijn uitgefikt, dit was erg moeilijk te zien.
Het controlboard zit wel op de PA.
Na deze condensator vervangen te hebben, hadden we een verlicht display, echter nog geen ruis of een werkend vfo
We besloten de mod geheel te verwijderen en alles in originele staat terug te brengen. Na enige tijd hadden we wat meer leven, alleen bleef de set in de stand zenden staan. Voor mij was het inmiddels al erg laat geworden (01:00) dus tijd om te stoppen en naar huis te gaan, Theo geeft echter niet zo snel op en vond nog een aantal doorgesneden en teruggevouwen printsporen en heeft dit alles nog hersteld. Om 02:30 werkte de FT-107M weer!
Thanks Martin G4FUI for sending the service and usermanual.

I cleaned the in and outside of the rig and replaced all broken bulbs by white leds.
I realy like the combination of collors on this rig.
Binnen en buitenkant werd schoongemaakt en kapotte lampjes heb ik door leds vervangen.
De kleurcombinatie van deze set spreekt me erg aan,

All credits to Theo PA0KN; alle lof voor Theo PA0KNFT-107M on 20 meter band.

Saturday, November 5, 2011

Yaesu FT-107M : Winterproject

The Yaesu FT-107M is a solid state 100 watts AM-SSB-CW transceiver from the very early eighties.
As far as i know 2 different colors were available; grey and white.
I bought a defective white example and will try to keep it up and running again.

De Yaesu FT-107M is een geheel getransistoriseerde HF zend-ontvanger, 100 watts AM-SSB-CW uit begin jaren 80.
Voor zover ik weet was deze verkrijgbaar in 2 kleuren; grijs en wit.
Ik kocht een defect wit exemplaar en wil eens kijken of ik een en ander weer aan de praat krijg.

Some modifications were done; i guess this is part of an FM unit with variable power (see pot on the back)
Er zijn een paar modificaties gedaan; ik denk dat dit een FM unit is met regelbaar vermogen. (zie potmeter)

It's always a real challange when mods were done without documentation and when the previous owner is not able to tell you how and what was changed.

Het is altijd een uitdaging wanneer modificaties gedaan zijn zonder documentatie of wanneer de vorige eigenaar niet meer in staat is te zeggen wat en hoe er een en ander veranderd is.
Before i start i have to download and print a service manual and join membership of userforums.
Voordat ik start download en print ik het servicemanual en meld me aan bij een usergroup.

Friday, November 4, 2011

JRC NRD-515 receiver add to collection / NRD-515 toegevoegd aan de verzameling

Today i had the chance to add one of the most wanted receivers to my collection; the JRC NRD-515.
This receiver is almost still in mint and works fabulous.

Vandaag had ik de kans om een van de meest gewilde ontvangers aan de collectie toe te voegen, namelijk de JRC NRD-515. Deze ontvanger is nagenoeg in nieuwstaat en werkt perfect.

Thursday, October 27, 2011

80-40-20 meter qrp transceiver designed by PA0KN (1)

 Theo PA0KN designed a very compact qrp transceiver suitable for 20, 40 or 80 meter.
It's build on a multilayer pcb, has a Nokia 6100 color display, ATmega 128 microprocessor, AD9851 DDS and MM2167 speechclipper. Output 5 watts SSB. It has some extra nice features build in to the software.
The software is made by Theo Kleijn and Ben Zijlstra and written in Bascom AVR.

It's my intro into building an SMD  based kit, but with some help it's going very well!

Theo PA0KN heeft een compacte qrp transceiver ontworpen geschikt voor 20, 40 of 80 meter.
Deze is gebouwd op een multilayer print, heeft een Nokia 6100 display, ATmega 128 microprocessor, AD9851 DDS en een MM2167 speechclipper. Uitgangsvermogen is 5 watts SSB. Verder heeft deze nog een paar leuke mogelijkheden ingebouwd zitten in de software.
De software is geschreven door Theo Kleijn en  Ben Zijlstra in Bascom AVR

Het is ook mijn introductie in het bouwen van een SMD kit, maar met wat hulp lukt dit heel aardig.
Startup screen, i made the choice to build the 40 meter version, the receiver part is ready and working. Startscherm, ik koos voor de 40 meter versie, het ontvangerdeel is klaar en werkt reeds.

Push-turn encoder to enter the menu or use it as vfo. Real agc and build in attenuator.
Draai-duw knop om in het menu te komen of om deze als vfo te gebruiken. Ingebouwde agc en verzwakker.

Digital "analog" S-meter with bar graph and analog read out.
Digitale "analoge" S-meter met nummerieke weergave.

Bottomside pcb with DDS.
Onderkant print met oa de DDS


Saturday, October 22, 2011

Amrato - Dag Van De Amateur 2011 te Apeldoorn

(Chapter is not translated due to the very local aspect of this hamfest).

Vandaag 22 okt 2011 werd weer de jaarlijkse Amrato in Apeldoorn gehouden.
Samen met Mark PA1SSB dit evenement bezocht en een leuke dag gehad.
Een aantal bekenden gezien en gesproken, leuke en onzinnige spullen bekeken en uiteraard ook een en ander meegenomen.
Wat opviel was dat de zelfbouwtentoonstelling een stuk kleiner was dan vorige jaren en dat het qua standhouders ook wat minder was.
Volgend jaar zal de Amrato gehouden worden op Zaterdag 3 november 2012.
De man met rode jas is PA1SSB, kwasi geinteresseerd kijkend bij de zelfbouwtentoonstelling..

Monday, October 10, 2011

Yaesu FT-1000D Sold / Yaesu FT-1000D Verkocht


Last week i split from my FT-1000D, Yaesu's high end transeiver from the early nineties.
A very good solid radio, built as a tank, very heavy, real dual receive, great audio and selectivity.
But also 20 years old, no Yaesu support and hard to get spare parts.
The main reason i sold this rig is the fact that i often use my FT-2000 and FT-897D (for digimodes).
The FT-1000D is too expensive to have it just on the shelf.
In terms of receiving and audio quality my Kenwood TS-830 is as good as this FT-1000D, but way cheaper on the used market.

Afgelopen week heb ik afscheid genomen van mijn Yaesu FT-1000D, Yaesu's high end transceiver uit begin jaren negentig.
Dit is een zeer solide zware radio, heeft een echte dubbele onafhankelijke ontvanger, zeer selectief en geweldige audio.
Nadeel is dat deze inmiddels 20 jaar oud is, Yaesu geen ondersteuning meer verleend en dat onderdelen zeer moeilijk te krijgen zijn.
De belangrijkste reden om de FT-1000D te verkopen is dat ik het meest gebruik maak van mijn FT-2000 en FT-897D (voor digi modes). De FT-1000D is dan te duur om zomaar op de plank te laten staan.
Wat ontvangst en audio betreft is mijn Kenwood TS-830 minstens zo goed als een FT-1000D, alleen een heel stuk goedkoper op de tweedehands markt.

Saturday, September 24, 2011

Tripod from military masts / Statief van militaire mastdelen.

On hamfests, militairy shops and on the internet you can buy sets containing 3 glasfibre masts which where used in the army and other military services. Each mast is 1.20 meter long and can be combined to make a very steady antenna mast. PA1SSB let his local smith build a holder to make a tripod for this masts. This holder consists of a round piece of steel with a diameter of 3.8 cm (inside) and 3 pieces of steel welded on 45 degrees to it with a dimension of 3*3 cm (inside) See picture.

Op radiobeurzen, internet en sommige dumpzaken vind je setjes glasfiber masten afkomstig uit het leger.
Ieder mast is 1.20 lang en de mastjes kunnen in elkaar geschoven worden om als stevige antennemast te fungeren. Mark PA1SSB heeft door de smid een aantal houders laten maken speciaal voor deze masten. Je kunt er dan met deze mastjes een statief van maken. De houder is een rond stuk stalen pijp met een binnenzijnde diameter van 3.8 cm en 3 stukken vierkant staal van 3*3 cm binnenzijde onder een hoek van 45 graden aan de ronde pijp gelast.

Holder already painted with an anti rust coating. De houder behandeld met menie.

Holder painted with primer. De houder in de primer.
Finaly red painted and mounted as tripod.  Rood gespoten en opgesteld als statief.
 Very stable and rugged.  Erg stabiel en stevig.
On each side 2 masts. Aan elke kant 2 mastjes.

Ideal for fieldday, portable work or just quick antenna setup.
Ideaal op velddagen, portable werken of een snelle antenne opstelling.

Sunday, September 4, 2011

NRD-525 from scrap to up-and-running / NRD-525 gered van de sloop

Some time ago i bought another NRD-525 for spare parts. It was ruined by the previous owner who cut the shaft of the rotary encoder for some reason. The encoder itself was disappeared when i got the receiver.
Because all boards were working i decided to give it a try to save it from scrap. Theo PA0KN made a new shaft and bearing on his lathe and build an optical rotary encoder. This made the NRD-525 back to live again and next step will be to build a DRM module for it.

All JRC receivers have that typical modulair build system all boards are seperate by a metal shield.
Alle JRC ontvangers zijn modualair gebouwd waarbij alle printen zijn afgeschermd met een metalen schild.


Een tijdje geleden heb ik nog een NRD-525 gekocht bedoeld voor reserve onderdelen. Deze was verpest door de vorige eigenaar welke de as van de encoder (vfo) doorgezaagd had om onduidelijke redenen. Ook de encoder zelf zat niet meer bij de aankoop. Omdat alle modules nog werkten besloot ik om eens te kijken of een en ander nog aan de praat te krijgen was. Theo PA0KN maakte een nieuwe as en steunlager op zijn draaibank en bouwde een nieuwe decoder in. Dit alles zorgde ervoor dat de NRD-525 weer tot leven is gekomen en de volgende stap is het inbouwen van een DRM module.

A JRC NRD-525 Tower! Note that some knobs text are vaque; a NRD-525 problem?
I have one for sale now so just email me for more info.

Een JRC NRD-525 toren! Een paar knoppen hebben last van vage opschriften; een NRD-525 probleem?
Ik heb er een te koop nu, mail me voor meer info.

Friday, July 29, 2011

29-7-2011; Fieldday PA1SSB and PA1PXL / velddag PA1SSB en PA1PXL

Today Mark PA1SSB and i operated as field station. Our goal was to test field equipment and home made antennas.
We also want to test a power generator to supply 230 volts.

Mark building the 2 element beam for 6-20 meters. Mark is de 6-20 beam aan het opzetten.

Beam ready for operation!  Beam klaar voor gebruik!

Put up the vertical for 10-40 meter feed by open line.  Vertical voor 10-40 opgezet, wordt dmv open lijn gevoed.
20 meter end-fed antenna and power generator seen on foreground.  20 Meter end-fed antenne en aggegraat op de voorgrond.
End fed for 20 meter, all antennas are homemade.  Endfed voor 20 meter, alle antennes zijn zelf gemaakt.

Power generator performed very well! Het aggegraat werkte uitstekend.

Our 'shack' in the open air FT-897D , MFJ 949E tuner and Diamond power supply. Mark as operator.
Onze "shack" in de open lucht, FT-897D, MFJ 949E tuner en Diamond voeding. Mark aan de knoppen.


We had a very nice day; building up and take down the antennas did not give any problem, the power supply was working very well so we were able to operate with 100 watts.

Het was een leuke dag, opbouwen en afbreken van de antennes ging prima, het aggegraat werkte goed en we konden zonder problemen 100 watts werken.

Thursday, July 14, 2011

JRC NRD-525 for spare parts / JRC NRD-525 voor reserve onderdelen.

I had the chance to buy a defective NRD-525 for spare parts. The vfo wheel was broken but the receiver powered on and all the boards seems to work. When i opened it i was quite surprised; the IF board had 2 filters on it! Since my working receiver has no filters it was easy to switch the boards. These filters added a great value to my nrd-525.
The filters are small YF455DE (1Khz)  and YF455EBF (1,9 Khz)

Ik had de kans om een defecte NRD-525 aan te schaffen voor reserveonderdelen.
Groot was mijn verrassing toen ik de receiver opende en zag dat er 2 (dure!) filters op het IF-board zaten.
Omdat mijn werkende NRD-525 geen filters heeft was de keuze snel gemaakt om de boards te wisselen.
De foto laat beide boards zien; met en zonder filters.
Dit is een echte meerwaarde voor mijn nrd-525.

Monday, July 4, 2011

New to the vintage collection: JRC NRD-525 / nieuw in de verzameling NRD-525

Today i added a nice vintage top receiver to my collection; the JRC NRD-525. I will write some more detailed info in the near future.

Vandaag toegevoegd aan de collectie deze vintage top receiver de JRC-NRD-525. In de nabije toekomst meer over deze receiver op deze site.

Sunday, July 3, 2011

New in the shack : Yaesu FT-897D / Nieuw in de shack: Yaesu FT-897D

For digimodes on HF and  for VHF/UHF purposes i bought a used FT-897D last week.
The transceiver is in a vey well condition with all papers and box included at an interesting price.
Connection to HRD and DM780 is a piece of cake with this transceiver due to the CAT and Data connection.
As interface a use a Signalink USB which works perfect with all digital modes.

Voor digimodes op HF en voor VHF/UHF gebruik heb ik afgelopen week een gebruikte Yaesu FT-897D aangeschaft. De set is in een hele goede staat met alle doc en incl doos, en dit alles voor een zeer interessante prijs.
D.m.v. CAT en Data poorten op de set is het aansluiten op HRD en DM780 zeer eenvoudig.
De interface die ik gebruik is een Signalink USB welke perfect werkt voor alle digitale modes.

For some people the Yaesu FT-857D/897D series are too noisy, so here are some menu settings to give this radio a way smoother sound.

Sommige mensen vinden de Yaesu FT-857D/897D serie te ruiserig of onrustig; hier volgen wat menu instellingen om de radio een veel mooier geluid te geven.

Menu:  15  + 150 Hz
           17   - 150 Hz
           46     100 Hz
           47    3000 Hz (or try some lower values)  / of probeer wat lagere waardes
           49    11 or 12 just try / probeer 11 of 12
Engage all dsp (dnr dnf dbf)  / alle dps functies activeren
Engage IPO  / IPO activeren
AGC to slow or auto  / AGC op slow zetten of auto


Best 73's Ton - PA1PXL

Thursday, June 30, 2011

Yaesu FR-101D receiver (part 3 / deel 3)

I finished some work on my receiver and it works fine now; cleaned and washed all knobs, frontpannel and pots.
Removed the dangerous 220 volt mod  All i have to do is some rewiring, but that will be a nice project for wintertime. Here's a picture of the restored receiver so you can compare it with the first picture.

Ik ben klaar met het meeste werk aan de ontvanger en deze werkt nu prima. Alle knoppen, frontpaneel en potmeters zijn schoongemaakt en/of gewassen. De gevaarlijke 220 volt modificatie heb ik verwijderd. Het enige wat ik nog moet doen is een stukje opnieuw bedraden maar dat is een leuk projectje voor in de winter.
Zie de foto van de gerestaureerde ontvanger en vergelijk deze eens met de eerste foto.

40 year old dirt and dust removed! Stof en vuil van 40 jaar oud verwijderd!

Wednesday, June 22, 2011

Yaesu FR-101D receiver (part 2 / deel 2)

After inspecting my 'new' Yaesu FR-101D i noticed some strange things.
One of the previous owners did some mods and rewired a part of the radio.
But this guy must have been an idiot, because he tapped the 230 volt part of the transformer, to connect it via the vhf knob to a new (glued in) transformer; so the vhf-knob had 230 volts on it!
This is the first thing i will restore also from a point of saftey.
Also there was very much dust in the radio, so a vacuum cleaner, brush and canned air was used to clean the inside.

Ik kwam wat vreemde zaken tegen toen ik mijn "nieuwe" FR-101 eens beter bekeek.
Een van de vorige eigenaren had wat modificaties aangebracht aan een deel van de radio.
Dit is echter voor een deel niet echt slim gedaan, want de vhf knop schakelde 230 volt naar een extra ingebouwde transformator; buitengewoon gevaarlijk dus!
Uiteraard ga ik dit aanpaken, zeker uit veiligheidsoogpunt.
Verder zat er bijzonder veel stof in, dus een stofzuiger, kwastje en spuitbusje lucht gebruikt om alles schoon te maken.


Transformer and relay was build in probably for the 2 meter transverter. (bad work)
Trafo en relais ooit ingebouwd blijkbaar om de 2 meter transverter aan te sturen. (slecht gedaan!)

But there was also good news! Allmost all available options are installed: FM board and filter, AM filter, SSB filter and CW filter, and the rare 6 meter transverter.
A 2 meter -home made?- transverter was also build in, and part of the mod.

Goed nieuws was er ook; nagenoeg alle opties waren geinstalleerd; het FM board en filter en verder, AM, SSB en CW filter, plus de zeldzame 6 meter transverter.
Een (zelfbouw?) 2 meter transverter was ook ingebouwd en is onderdeel van de hele modificatie.
The 2 meter transverter / de 2 meter transverter.

On the right ; 230 volts wires over such a knob.... / Rechts 230 volt bedrading over zo'n schakelaartje...

To be continued!  Wordt vervolgd!

Sunday, June 19, 2011

Yaesu FR-101D receiver (part 1 / deel 1)

This weekend i bought this receiver from an estate.
For a while i was looking for such a receiver, but they are hard to get here in Europe.
In the mid seventies Yaesu brought this receiver and it transmitter equivalent FL-101 on the market.
The first models had an analoge readout, later models had nixie-tubes as digital readout.
In the next couple of weeks i'm going to restore and clean this transceiver. First i encounterd some receiving problems, but they were caused by a dirty bandswitch. Now the FR-101 receives fine.

Dit weekend aangeschaft uit een nalatenschap; de in europe schaars verkrijgbare Yaesu FR-101D.
Lange tijd zocht ik al naar deze ontvanger en nu dus gevonden.
Mid jaren 70 bracht Yaesu deze samen met de FL-101 zender op de markt; eerst in analoge uitvoering, later digitaal dmv nixie buisjes.
Komende weken ga ik werken aan het reinigen en opknappen van deze ontvanger.
In eerste instantie dacht ik dat er problemen waren met de ontvangst, maar een slecht contact makende bandschakelaar was de boosdoener. De ontvangst is nu prima.

Wednesday, June 8, 2011

Baofeng UV-3R Chinese radio (part 3) / Chinese portofoon (deel 3)

Okay now the choice for a dualband antenna is made, another accessory is a battery case so you can use AA batteries in your UV-3R. On ebay there are some chinese sellers who offer these battery cases suitable for the Yaesu VX-3 for a very low price. With a minor modification they fit on a UV-3R.

Nu de keuze voor een dualbandantenne gemaakt is, wil ik ook nog een battery-pack voor de UV-3R hebben zodat je ook penlight batterijen kunt gebruiken. Op ebay bieden een aantal chinese verkopers deze aan, ze zijn bedoeld voor de yaesu VX-3 en met een kleine aanpassing te gebruiken op de UV-3R.
 On the left the unmodified battery case, on the right the original backcover of the UV-3R
Links de ongemodificieerde battery pack, rechts de originele achterwand.

To fit the battery case you have to remove some plastic just like on the original backcover.
Om het battery pack passend te maken dien je een uitsparing te maken net als in de originele achterkant.


Note: there is another way to fit the case; when you remove the 'metal island' with the 4 micropens the battery case will fit. Do this with a file.
I make the choice to leave the UV-3R original and modified the battery case.


NB; je kunt ook het metalen 'eilandje' aan de achterkant van de UV-3R wegvijlen, dan past het batterypack zonder enige aanpassing. Ik koos ervoor om de UV-3R origineel te laten.


The green circle shows the place where to make room to fit the case.
De groene cirkel geeft aan waar je ruimte moet maken om een en ander passend te maken.
The modified battery case.
Het aangepaste battery pack.
Mind the four circles, they show the little pins on the "island"
Let op de vier cirkels, deze geven de kleine pinnetjes op het "eilandje" aan.

  The result of the mod.
  Het eindresulaat.

Friday, June 3, 2011

Baofeng UV-3R Chinese radio (part 2) / Chinese portofoon (deel 2)

Okay so now i have that nice UV-3R dualband radio and i have to admit that despite of some shortcommings this little radio is surprising working well.
One of the things i don't like is the fact that 2 monoband antennas are supplied; to change an antenna when changing the band is crazy. I will test 2 dualband antennas suitable for the UV-3R.

De UV-3R dualbander werkt best goed moet ik zeggen, ondanks een paar terkortkomingen.
Een van de minpunten vind ik de twee monoband antennes die bijgeleverd worden; het is natuurlijk niet echt logisch dat je antennes gaat wisselen wanneer je overschakeld op een andere band.
Hier dus een test van 2 dualband antennes geschikt voor de UV-3R
On the picture you see a SRH536 (144/430 mhz and 300/800/900 mhz) (left antenna)
On the right you see the Nagoya NA666SM (the shorttest of two)

Links op de foto de SRH536 geschikt voor 144/430 en 300/800/900 mhz)
Rechts de Nagoya NA666SM dit is ook de kleinste van de twee.

I was not able to test the resonance frequencies of both antennas because the analyzer does not cover these high bands, but i will try this later with help of a fellow ham.
I test both antenna's in terms of transmitting and receiving.
Regarding transmitting i did not find a difference between these antennas.
The receiving part of the small test gave a clear winner; the Nagoya NA666SM outperformed the SRH536 with a difference of 1-2 s points.

De resonantiefrequency van beide antennes kan ik niet meten; mijn analyzer gaat niet zo hoog in frequency.
Ik hoop dit in een later stadium bij een collega amateur te kunnen doen.
Beide antennes werden getest op ontvangen en zenden; zenden deden ze beiden hetzelfde; geen verschil dus.
Ontvangen was een ander verhaal, hier wint duidelijk de Nagoya NA666SM met een verschil van 1 a 2 S-punten.
The winner: Nagoya NA666SM, a very flexible antenna, approx 20 cm high.
Available at 409 shop for 13 USD or 9 euro incl shipping.

De beste uit de test; de Nagoya NA666SM, een zeer flexibele antenne, ongev. 20 cm lang en verkrijgbaar bij o.a. de 409 shop voor rond de 9 euro incl verzendkosten.

****** Comming up ********  a battery case for this little radio to fit AA batteries.
****** Binnenkort ******* een batterijhouder voor deze kleine transceiver zodat er ook penlights in kunnen.

Saturday, May 28, 2011

Baofeng UV-3R Chinese radio / Chinese portofoon

Approx 50 us dollars or 38 euro incl shippingcosts for a dualband radio?? Yes they can! Our friends from China keep surprise us.
The new Baofeng is a very small 2 watt dualband transceiver, and has almost a Yaesu VX-3 look....

38 euro inclusief verzendkosten voor een dualband portofoon? Ja ze kunnen het! Onze chinese vrienden blijven ons verrassen.
De nieuwe Baofeng is een kleine 2 watt dualband portofoon en lijkt erg op de Yaesu VX-3.

Ordered at 409 shop / Besteld bij 409shop.
 A week after i placed the order i received a very nice package!
 Een week na bestellen ontving ik een mooi pakket.A very colorfull box contains; radio, battery, deskstand, charger, belt and beltclip, earset. vhf antenna, uhf antenna, user manual

Een kleurrijke doos met daarin: portofoon, accu, burohouder, riempje en riemclip. oortje, vhf antenne, uhf antnne en een handleiding.Radio without the battery, plastic fantastic on the outside, but has a aluminium chasis.
De portofoon zonder accu, plastic aan de buitenkant maar wel een aluminium chasis.Beside the Puxing PX-2R (UHF) Same size!
Naast de Puxing PX-2R (UHF) net zo klein!

Of course a radio for so less money has some disadvantages; you get for what you pay...
- there is no dualband antenna supplied, so you have to changes antennas when switching bands. (Buy a dualband antenna)

- No charactermode available in the display, only frequency (can be confusing when having many in memory)
- No direct access to volume.
- Scanning is slow.
- No DTMF

But there are a lot of advantages!
 - Cheapest dualband radio at the moment
- Easy to take with you to hamfest and keep contact to friends
- Easy programming
- Free programming software available.
Please take a look at the yahoo newsgroup for info sharing.

Uiteraard heeft deze porto ook nadelen, je krijgt voor wat je betaald..
- Er zit geen dualband, maar 2 losse antennes bij wat niet handig is als je van band wisselt (dus koop er een dualband antenne bij)

Het display geeft alleen frequencies weer, geen namen en dat is niet handig als je veel in het geheugen hebt zitten.
Je kunt niet direct het volume regelen.
Scannen gaat erg langzaam.
Geen DTMF aanwezig.

Maar er zijn veel voordelen!
- Goedkoopste dualband portofoon op dit moment
- Zeer makkelijk meenemen naar bijv radiomarkten en zo onderling contact houden.
- Eenvoudig te programmeren
- Gratis software beschikbaar.

Kijk ook eens bij de yahoo nieuwsgroep voor meer info over deze porto.

My UV-3R with dualband antenna, ready to operate.
Mijn UV-3R met dualband antenne, klaar voor gebruik.