Thursday, June 30, 2011

Yaesu FR-101D receiver (part 3 / deel 3)

I finished some work on my receiver and it works fine now; cleaned and washed all knobs, frontpannel and pots.
Removed the dangerous 220 volt mod  All i have to do is some rewiring, but that will be a nice project for wintertime. Here's a picture of the restored receiver so you can compare it with the first picture.

Ik ben klaar met het meeste werk aan de ontvanger en deze werkt nu prima. Alle knoppen, frontpaneel en potmeters zijn schoongemaakt en/of gewassen. De gevaarlijke 220 volt modificatie heb ik verwijderd. Het enige wat ik nog moet doen is een stukje opnieuw bedraden maar dat is een leuk projectje voor in de winter.
Zie de foto van de gerestaureerde ontvanger en vergelijk deze eens met de eerste foto.

40 year old dirt and dust removed! Stof en vuil van 40 jaar oud verwijderd!

Wednesday, June 22, 2011

Yaesu FR-101D receiver (part 2 / deel 2)

After inspecting my 'new' Yaesu FR-101D i noticed some strange things.
One of the previous owners did some mods and rewired a part of the radio.
But this guy must have been an idiot, because he tapped the 230 volt part of the transformer, to connect it via the vhf knob to a new (glued in) transformer; so the vhf-knob had 230 volts on it!
This is the first thing i will restore also from a point of saftey.
Also there was very much dust in the radio, so a vacuum cleaner, brush and canned air was used to clean the inside.

Ik kwam wat vreemde zaken tegen toen ik mijn "nieuwe" FR-101 eens beter bekeek.
Een van de vorige eigenaren had wat modificaties aangebracht aan een deel van de radio.
Dit is echter voor een deel niet echt slim gedaan, want de vhf knop schakelde 230 volt naar een extra ingebouwde transformator; buitengewoon gevaarlijk dus!
Uiteraard ga ik dit aanpaken, zeker uit veiligheidsoogpunt.
Verder zat er bijzonder veel stof in, dus een stofzuiger, kwastje en spuitbusje lucht gebruikt om alles schoon te maken.


Transformer and relay was build in probably for the 2 meter transverter. (bad work)
Trafo en relais ooit ingebouwd blijkbaar om de 2 meter transverter aan te sturen. (slecht gedaan!)

But there was also good news! Allmost all available options are installed: FM board and filter, AM filter, SSB filter and CW filter, and the rare 6 meter transverter.
A 2 meter -home made?- transverter was also build in, and part of the mod.

Goed nieuws was er ook; nagenoeg alle opties waren geinstalleerd; het FM board en filter en verder, AM, SSB en CW filter, plus de zeldzame 6 meter transverter.
Een (zelfbouw?) 2 meter transverter was ook ingebouwd en is onderdeel van de hele modificatie.
The 2 meter transverter / de 2 meter transverter.

On the right ; 230 volts wires over such a knob.... / Rechts 230 volt bedrading over zo'n schakelaartje...

To be continued!  Wordt vervolgd!

Sunday, June 19, 2011

Yaesu FR-101D receiver (part 1 / deel 1)

This weekend i bought this receiver from an estate.
For a while i was looking for such a receiver, but they are hard to get here in Europe.
In the mid seventies Yaesu brought this receiver and it transmitter equivalent FL-101 on the market.
The first models had an analoge readout, later models had nixie-tubes as digital readout.
In the next couple of weeks i'm going to restore and clean this transceiver. First i encounterd some receiving problems, but they were caused by a dirty bandswitch. Now the FR-101 receives fine.

Dit weekend aangeschaft uit een nalatenschap; de in europe schaars verkrijgbare Yaesu FR-101D.
Lange tijd zocht ik al naar deze ontvanger en nu dus gevonden.
Mid jaren 70 bracht Yaesu deze samen met de FL-101 zender op de markt; eerst in analoge uitvoering, later digitaal dmv nixie buisjes.
Komende weken ga ik werken aan het reinigen en opknappen van deze ontvanger.
In eerste instantie dacht ik dat er problemen waren met de ontvangst, maar een slecht contact makende bandschakelaar was de boosdoener. De ontvangst is nu prima.

Wednesday, June 8, 2011

Baofeng UV-3R Chinese radio (part 3) / Chinese portofoon (deel 3)

Okay now the choice for a dualband antenna is made, another accessory is a battery case so you can use AA batteries in your UV-3R. On ebay there are some chinese sellers who offer these battery cases suitable for the Yaesu VX-3 for a very low price. With a minor modification they fit on a UV-3R.

Nu de keuze voor een dualbandantenne gemaakt is, wil ik ook nog een battery-pack voor de UV-3R hebben zodat je ook penlight batterijen kunt gebruiken. Op ebay bieden een aantal chinese verkopers deze aan, ze zijn bedoeld voor de yaesu VX-3 en met een kleine aanpassing te gebruiken op de UV-3R.
 On the left the unmodified battery case, on the right the original backcover of the UV-3R
Links de ongemodificieerde battery pack, rechts de originele achterwand.

To fit the battery case you have to remove some plastic just like on the original backcover.
Om het battery pack passend te maken dien je een uitsparing te maken net als in de originele achterkant.


Note: there is another way to fit the case; when you remove the 'metal island' with the 4 micropens the battery case will fit. Do this with a file.
I make the choice to leave the UV-3R original and modified the battery case.


NB; je kunt ook het metalen 'eilandje' aan de achterkant van de UV-3R wegvijlen, dan past het batterypack zonder enige aanpassing. Ik koos ervoor om de UV-3R origineel te laten.


The green circle shows the place where to make room to fit the case.
De groene cirkel geeft aan waar je ruimte moet maken om een en ander passend te maken.
The modified battery case.
Het aangepaste battery pack.
Mind the four circles, they show the little pins on the "island"
Let op de vier cirkels, deze geven de kleine pinnetjes op het "eilandje" aan.

  The result of the mod.
  Het eindresulaat.

Friday, June 3, 2011

Baofeng UV-3R Chinese radio (part 2) / Chinese portofoon (deel 2)

Okay so now i have that nice UV-3R dualband radio and i have to admit that despite of some shortcommings this little radio is surprising working well.
One of the things i don't like is the fact that 2 monoband antennas are supplied; to change an antenna when changing the band is crazy. I will test 2 dualband antennas suitable for the UV-3R.

De UV-3R dualbander werkt best goed moet ik zeggen, ondanks een paar terkortkomingen.
Een van de minpunten vind ik de twee monoband antennes die bijgeleverd worden; het is natuurlijk niet echt logisch dat je antennes gaat wisselen wanneer je overschakeld op een andere band.
Hier dus een test van 2 dualband antennes geschikt voor de UV-3R
On the picture you see a SRH536 (144/430 mhz and 300/800/900 mhz) (left antenna)
On the right you see the Nagoya NA666SM (the shorttest of two)

Links op de foto de SRH536 geschikt voor 144/430 en 300/800/900 mhz)
Rechts de Nagoya NA666SM dit is ook de kleinste van de twee.

I was not able to test the resonance frequencies of both antennas because the analyzer does not cover these high bands, but i will try this later with help of a fellow ham.
I test both antenna's in terms of transmitting and receiving.
Regarding transmitting i did not find a difference between these antennas.
The receiving part of the small test gave a clear winner; the Nagoya NA666SM outperformed the SRH536 with a difference of 1-2 s points.

De resonantiefrequency van beide antennes kan ik niet meten; mijn analyzer gaat niet zo hoog in frequency.
Ik hoop dit in een later stadium bij een collega amateur te kunnen doen.
Beide antennes werden getest op ontvangen en zenden; zenden deden ze beiden hetzelfde; geen verschil dus.
Ontvangen was een ander verhaal, hier wint duidelijk de Nagoya NA666SM met een verschil van 1 a 2 S-punten.
The winner: Nagoya NA666SM, a very flexible antenna, approx 20 cm high.
Available at 409 shop for 13 USD or 9 euro incl shipping.

De beste uit de test; de Nagoya NA666SM, een zeer flexibele antenne, ongev. 20 cm lang en verkrijgbaar bij o.a. de 409 shop voor rond de 9 euro incl verzendkosten.

****** Comming up ********  a battery case for this little radio to fit AA batteries.
****** Binnenkort ******* een batterijhouder voor deze kleine transceiver zodat er ook penlights in kunnen.