Friday, February 11, 2011

Kenwood TS-830s troubleshooting

Problemen met de Kenwood TS-830s; van het ene op het andere moment geen power meer en ook de ontvangst was drastisch teruggelopen.
Ik verdacht het RL-1 relais van deze storing en besloot dit dan ook te vervangen.

Problems with my Kenwood TS-830s, from one to the other moment no rf-power and also a dramatic decrease in receive.
I thought relay RL-1 was the culprit, so i decided to replace it.

Hier zie je rl-1, de bovenste rij connectors heb ik losgemaakt en ook de 5 schroeven waar dit board incl houder mee aan het chassis gemonteerd zit.
Let op de 2 elco's rechtsboven; deze MOETEN ontladen zijn want er staat zo'n 800 volt op!

Here you see rl-1, i released the connectors on the top row and the 5 srews which hold the board and it's bracket. Be ware of the 2 capacitors on the right; the SHOULD be discharged because they held approx 800 volts!


Op deze manier klap je het board wat opzij en kun je met een tinzuiger makkelijk het relais lossolderen.
This way just fold the board and with a solder sucker you can easy remove the relay.
Het nieuwe relais op zijn plaats.
New relais mounted.

Helaas was het probleem nog steeds aanwezig na het vervangen van het relais! Dat wordt dus verder zoeken. Wel had ik alvast een berichtje op de yahoo usergroup geplaatst.
Unfortunately problem was not solved after repaclement of the relay, so i have to investigate what's wrong.
I the mean time i wrote a message on the yahoo user group.


Tussen het RF en IF board loopt een kabel met aan iedere kant een connector; de zgn TIF kabel.
Deze heb ik losgemaakt en schoongemaakt. Op het RF board kom je er wat moeilijk bij, maar als je de frequentie uitlezing even loshaalt dan kun je er goed bij. Na dit gedaan te hebben werkte alles weer prima!
(foto rf board, rode cirkel is de connector)

Between the RF and IF board there's a cable connected called the TIF cable.
I released this cable and cleaned the connectors. On the RF board it's better to unscrew the counter unit to have better access to the connector. After doing this, the 830 was back in business again!
(photo rf board, connector is in the red circle)


Kenwood TS-830s gerepareerd, alleen de kast nog monteren.
Kenwood TS-830s repaired, only the case should be fit on.