Friday, December 30, 2011

70 Mhz and 500 Khz permission by 1-1-2012. / 70 Mhz en 500 Khz per 1-1-2012.

Now it's official; dutch holders of a full license are allowed to use both 70 Mhz and 500 Khz by jan 1 2012.

Officieel gepubliceerd in de Staatscourant; F amateurs hebben toestemming om vanaf 1 jan 2012 een gebied in de 70 Mhz en 600 Khz te gebruiken.

Details : https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-23518.html

Tuesday, December 27, 2011

Simple Huff Puff oscillator - Eenvoudige bijsloffer.

To avoid frequency drift K. Spaargaren - PA0KSB (sk) designed a drift-cancellation circuit which can be found on the internet. Many people made some mods and redesigns past years.
A very simple -one ic- huff puff circuit was made by Hans Summers (http://www.hanssummers.com/)
Only a few components are used to build this circuit which can stabilize the vfo of some old tranceivers.
A must if you want to use digital modes.
Note that you can use a xtal of 32 Mhz.

Om het verlopen van de frequency te voorkomen ontwierp Klaas Spaargaren - PA0KSB (sk) de zogenaamde bijsloffer. Schema's etc zijn volop op internet te vinden. Sinds die tijd zijn er door velen wat aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd aan deze bijsloffer (huff puff)
Een zeer eenvoudige schakeling met slechts 1 ic vond ik op de site http://www.hanssummers.com/
Met slechts een paar onderdelen maak je een schakeling om het vfo van oudere transceivers te stabiliseren.
Een must als je digitale modes wil doen met zo'n set.
Je kunt een 32 mhz kristal gebruiken.

Here is my example of a one chip huff puff circuit, i add a 5 voltage regulator. Just put a hc4060 in the socket and it's finished.
The board is only 3 by 5 cm.

Mijn voorbeeld van de simpele 1 chip bijsloffer. Aan het bestaande ontwerp heb ik een 5 volts spanningsregelaar toegevoegd. Alleen de hc4060 inprikken en klaar is kees.
Het printje is slechts 3 bij 5 cm.

Monday, December 12, 2011

Chinese LED Strips

Very hot on ebay last months are the LED strips from China. These flexible strips  consists of powerleds and smd resistors and have an adhesive backside. You can use the size you want and they look quite fun.
I was curious so i ordered one meter LED strip with a remote control unit and controler/receiver.
This controler/receiver lets you choose color's, flashing programs, light intensity and so on.

Sinds enige tijd zijn de Chinese LED strips erg populair op Ebay. Deze flexibele strips bevatten powerleds en smd weerstanden en hebben een zelfklevende achterzijde. Je kunt de lengte gebruiken die je zelf wil en het ziet er gewoon erg leuk uit. Nieuwsgierig als ik was bestelde ik 1 meter LED strip met afstandsbediening en control unit. Deze unit zorgt er voor dat je kunt kiezen uit kleuren, flitsprogramma's, lichtsterkte etc.


On the left the controler and on the right the remote control.
Links de contril unit en rechts de afstandsbediening.
Just plug in 12 volts and you are ready for some lightshow! 12 volt inprikken en de lichtshow kan beginnen!.

You can use them for Christmas, but when choosing a steady white light it can be used in the shack to.
Je kunt deze voor de kerst gebruiken, maar je kunt ook gewoon wit licht kiezen voor in de shack.