Monday, December 27, 2010

VK5JST Antenne analyser (4)

De bouw van de analyser nadert het eind, tijdens de bouw heb ik besloten om enkele modificaties door te voeren:
Display met verlichting.
Voeding zowel extern als batterijen.
BNC connector toevoegen als antenne aanlsluiting.
Om deze modificaties te doen heb je dus een ander display nodig (16 ipv 14 aansluitpunten) en wat klein materiaal zoals een paar diodes als ompoolbeveiliging in de voeding.

Building the analyser is almost ready, during the stage i decided to make some mods:
Backlit display.
Powersource external as well as batteries.
Add a BNC connector.

To make the mods you need another display (16 iso 14 connections) and some small parts such as a couple of diodes to prevent reversed connection,
Klaar om alles af te regelen.
Ready to align the analyser

Detail van het nieuwe lcd display met achtergrondverlichting.
Detail of the new display with backlit.

No comments:

Post a Comment