Friday, December 3, 2010

VK5JST Antenne analyser (3)

Vandaag weer wat gewerkt aan de analyser. Het gat voor het display is uitgesneden. Of ik het display ga vastschroeven of plakken met een soort kleefmasker weet ik nu nog niet. Op de print heb ik alle ic-voetjes gesoldeerd en wat keramische c's. Wordt vervolgd.
Today i did some work on the analyser. I cut the hole for the display. Í don't know if i fix the display with screws or with an adhesive mask (3M). On the pcb the IC-sockets and some c's were soldered.
To be continued.


Achterkant van het frontpaneel, boven zie het het zelfklevende displaymasker (3M)
Backside of the frontpannel. On top you see the adhesive displaymask (3M)

1 comment: