Monday, November 11, 2013

QRO: 3 home made amplifiers. (1) / 3 zelfbouw eindtrappen (1)

last month i got 4 home made amplifiers from an estate. One was made with power transistors in a push-pull circuit, 3 other where all old fashioned tube based amplifiers.

No description or schematics where supplied, a real challenge!
In this article i will show and share the first amp, based on a Eimac 3-500Z tube with 3kV anode voltage.
Due to safety reasons i started the amp with a variac. At approx 110 volts it came to live, followed by an exploding capacitor and what it looked, flash over of the tube.

I asked Frits PA0FRI to check the tube and to recondition the tube if it was not too late...

Afgelopen maand kreeg ik uit een nalatenschap maar liefst 4 eindtrappen. Een uitgevoerd met powertransistoren, de andere 3 waren klassieke buizeneindtrappen.

Er zat echter geen schema of beschrijving bij, dus dat was al een uitdaging.
In dit artikel deel ik de ervaring met de eerste eindtrap, gebaseerd op een Eimac 3-500A met 3 kV anodespanning.
Om veiligheidsreden heb ik deze eerst met een variac opgestart, bij zo'n 110 volt kwam deze tot leven met even laten een ontploffende condensator en iets wat op flash over van de buis leek.

Frits PA0FRI werd gevraagd om eens naar de buis te kijken en deze indien mogelijk te reconditioneren.


Photo of the amplifier with a separate input circuit. Foto van de eindtrap met een gescheiden ingang.

After a couple of days i got good news from Frits; tube was in a good condition and Frits was also very curious about the amp. So i took the amp to Frits and we did some mods to safe the tube in case of flash overs and to create more stability.

Na een paar dagen kreeg ik al goed nieuws van Frits, de buis was weer in goede conditie en Frits was ook wel benieuwd naar de eindtrap. Ik nam deze mee naar Frits en we deden een paar modificaties om de buis te beschermen tegen flash overs en om meer stabiliteit te creeren,


Fuse and resistor in anode circuit to protect the tube in case of flash overs.
Zekering en weerstand in de anodeleiding om de buis tegen flash overs te beschermen.
Grounded grids: Original design
Geaard rooster; orgineel ontwerp

One point ground and wire to VC1
Een punt geaard rooster met draad naar VC 1
Add a parasitic supression and new door knob capacitor.

All these changes made a very stable 80-10 meter amplifier of the Original design.
I could test it on 40 meter with an input of 20 watts the amp produced 200 watts output.

Some work has still be done: fine tune the input circuit to lower the swr and some resolder work.

Al deze modificaties zorgden voor een stabiele 80-10 meter eindtrap.
Getest werd op 40 meter met 20 watt input en 200 watt output.
Ik moet nog wat verder finetunen, oa aan het ingangsciruit om de swr wat omlaag te brengen, en er is nog wat soldeerwerk wat opnieuw gedaan moet worden.

To be continued - wordt vervolgd

No comments:

Post a Comment