Saturday, November 23, 2013

Low budget high current switching power supply. Goedkope hoog vermogen geschakelde voeding.

The HP DPS 600PB is a switching power supply used in HP Proliant servers.
On the internet you can find many information to use such a power supply as charger for RC purposes or to modify it for f.e. HAM radio use.
It will operate at max 13.8 volts and almost 55 Ampere!

The price is 12 euro and together with 2 high current binding posts and some small hardware you will have it operate for approx. 15 euro!

De HP DPS 600PB is een geschakelde voeding welke in HP Proliant servers gebruikt wordt.
Op het internet vind je genoeg informatie om deze te gebruiken als lader voor RC doeleinden of voor ombouw naar bijv HAM radio gebruik.

Ze kosten 12 euro en samen met wat chassisdelen en ander klein materiaal ben je zo'n 15 euro kwijt.
voor dat geld heb je een voeding die bij 13.8 volt bijna 55 ampere levert!

Enclosure opened, these power supplies are protected against shortage and high temperature, also when too much current is drawn it will switch off itself and you have to reset it by power it on again.

Behuizing geopend, deze voedingen zijn zeer goed beveiligd tegen kortsluiting en hoge temperatuur.
Ook wanneer te veel vermogen geleverd moet worden schakeld deze voeding zichzelf af en dien je m weer opnieuw aan te zetten.
You must remove the original plastic socket with outlets and replace it with 2 binding posts.
Theo PA0KN made a steel bracket to hold these posts.
Also some connections on the pcb where flatcable ends must be connected to ground.  (1,2,3,4,5 and 10)
A 10 k pot between pin 8 to ground and to +5 volt can regulate the output voltage to max 13.8 volt.

Je dient het originele plastic connectordeel te vervangen door 2 banaan chasisdelen.
Theo PA0KN maakte mooie stalen hoekprofielen om deze chasisdelen te monteren.
Daarnaast moeten een aantal verbindingen op de print bij de flatcable doorverbonden worden naar aarde. (1,2,3,4,5 en 10)
Een 10K potje tussen pin 8 , aarde en 5 volt maakt het mogelijk om de spanning tot max 13.8 volt in te stellen.


Finished, Gereed.

Another copy of this budget switching power supply.
Nog een exemplaar van zo'n budget geschakelde voeding.

No comments:

Post a Comment