Friday, May 9, 2014

WSPR with the new Cobwebb antenna

After installing the Cobwebb antenna i performed some tests with WSPR to see the behaviour of this antenna.
I'm very satisfied with the results. (although conditions are not too good)
You can see a hardcopy of the log.

Na installatie van de Cobwebb antenne heb ik een aantal testen gedaan met WSPR om het gedrag van deze antenne te zien.
Ben erg tevreden met de resultaten. (ondanks mindere condities)
Een schermafdruk van de log is hier te zien.

No comments:

Post a Comment