Wednesday, May 28, 2014

Sark mini 60 antenna analyser: export data to Zplots

A while ago i bought a chinese Sark mini 60 antenna analyser on Ebay for approx 100 euro.
A very nice tool for the price with an unsupported usb port as extra feature.
With a simple command-line based tool one can scan and export data to Excel (Zplots) to display and analyse all data.

Een tijdje geleden heb ik op Ebay een chinese Sark mini 60 antenne analyser gekocht voor ongev 100 euro.
Een zeer handig instrument voor die prijs met bovendien een niet gesupporte usb poort als extraatje.
Met een simpel dos achtig tooltje kun je alle data scannen en exporteren naar Excel (Zplots) en deze weergeven en analyseren.


You need the pcc-sark100 program and the sark100-zplots file. Ask your supplier! (or download)
To avoid retyping i made a simple batchfile which can be replaced by a Perl script for example.
For example:
pcc-sark100 -cCOM3 -s3000000 -e30000000 -t100000 -oscan1.csv
This will write a file via com3 containing a scan from 3 - 30 mhz named scan1.csv
In Zplots select load data and open scan1.csv.

Je hebt het programma pcc-sark100 en de file sark100-zplots nodig; vraag het je verkoper.(of downloaden)
Om telkens typen te voorkomen heb ik een eenvoudig batchfiletje gemaakt wat vervangen kan worden door bijv een Perl script.
Zo ziet dat er uit:
pcc-sark100 -cCOM3 -s3000000 -e30000000 -t100000 -oscan1.csv
Dit schrijft een bestand via com3 bestaande uit de scan van 3 tot 30 mhz genaamd scan1.csv weg/
In Zplots druk je op de load knop en selecteer je scan1.


Result of loading data in Zplots. - Resultaat van geladen data in Zplots.
You are able to dispay more data than SWR, this is just an example.
Je kunt meer dan alleen SWR laten zien, dit is alleen een voorbeeld.

Copy of a graph is also a feature. Copy van een grafiek maken is ook een van de mogelijkheden/

No comments:

Post a Comment