Thursday, February 2, 2012

Yaesu FT-847 Earth station (2)

To use the FT-847 on 70 Mhz (4 meter), one should perform 2 mods: make the receiver part of this band more sensitive and change the filter of the pa unit.
I start with the receiver part and add a low noise preamp from ct1ffu.
Please note that you have to have good soldering skills to do this! On all photographs everything looks bigger than in real. As you can see on the pics the preamp board is very small and has smd components on it.

Om de ft-847 op 70 Mhz (4 meter) te kunnen gebruiken dien je 2 modificaties uit te voeren: de ontvanger voor dit deel van de band moet meer gevoeliger gemaakt worden en je moet het filter van de eindtrap aanpassen.
Te beginnen met de ontvanger; ik bouw een ruisarme voorversterker van ct1ffu in.
Let er wel op; je moet goed kunnen solderen om dit te kunnen doen! Op foto's lijkt alles veel groter dan het is werkelijkheid is. Zoals je kunt zien is het printje met voorversterker zeer klein en bevat smd componenten.


This is the board where the preamp should be applied on; in the middle between the 2 cans is coil L 3083.
Unlike the manual i do not cut L 3083 because the risk is that the legs of this coil will be too short. So i desoldered one side of the coil to have it easy soldered on the preamp board.

Op deze unit komt de voorversterker en wel in het midden tussen de 2 metalen toko spoelen bij L 3083.
In tegenstelling tot de handleiding knip ik L 3083 niet door omdat het risco bestaat dat het pootje dan te kort is om nog aan de voorversterker te solderen. Ik kies er voor om een pootje de de-solderen.


Disconnect connectors as shown on this picture to turn de board to desolder one leg of L 3083.
Haal de connectors los als op de foto en draai het board om, om zo een pootje van L3083 los te solderen.


This is the preamp on it's place, you see the in and outputs via L 3083. 8 volts can be tapped on the resistor on the other side of the preamp. Be carefull to solder the ground leads on the cans.
For this kind of work i use dentist tools, works perfect and most of time available for free at your dentist!
Note that L3083 should be soldered on the most right output pad of the preampboard.

De voorversterker op zijn plaats, je ziet de in en uitgang via L 3083. de  8 volt voeding kan van de weerstand achter het boardje gehaald worden. Soldeer de beide massadraden voorzichting aan de 2 metalen behuizingen van de spoelen. Ik gebruik trouwens tandartsgereedschap voor dit nauwkeurige werk, dat is echt perfect en gratis bij je tandarts te krijgen.
nb L3083 dient aan het meest rechtse soldeereilandje bij de uitgang van de voorversterker gesoldeerd te worden.
To be continued, wordt vervolgd.

No comments:

Post a Comment