Sunday, February 19, 2012

12 meter QRO endfed antenna

A new QRO 12 meter endfed antenna made by Mark PA1SSB. Here are the specs to build one:  Coil 2.5 - 2.6 uH, 30.8mm diameter, Capacitor has a value of 16 pF.

Mark PA1SSB heeft een QRO endfed antenne voor de 12 meter band gebouwd. De gegevens om er zelf een te maken: Spoel 2,5 uH (30,8mm doorsnede), De Condensator heeft een waarde van zo'n 16 pF.
 12 meter endfed QRO antenna.

SWR on 12 meter band.

No comments:

Post a Comment