Wednesday, October 28, 2015

Canon EOS 5D LCD replacement - Canon EOS 5D LCD scherm vervangen.


Photography is another hobby of mine and as a Canon shooter i own two cameras; a 5D and 40D.
The 5D is an older type full frame camera which produces high quality images.
Early 5D models have issues with the lcd on the back of the cam:

- Color/inacurate lcd monitor (looks quite green)
- Lcd may get posterized after some years.

Mine got posterized, so i decided to replace the screen to solve this issue and to have a much better accurate lcd monitor.

Fotografie is een andere hobby en als Canonian heb ik 2 camera's; een EOS 5D en 40D.
De 5D is een ouder model full frame camera, welke hoge kwaliteit foto's kan maken.
Vroegere 5D modellen hebben problemen met het lcd op de achterkant|

- Kleuren worden niet goed weergegeven, lcd is erg groenig.
- Wegvallen van de hoofdkleuren na een aantal jaren.

Bij mij vielen de hoofdkleuren ook telkens weg, dus ik besloot om het lcd te vervangen met als voordeel een betere weergave.

Step 1 is to remove the battery and 6 screws; 2 on the bottom, 2 under the view finder, one right under the grip rubber and one left just above the USB connector. Gently pull the grip rubber to have access to both screws.
Use the correct screwdriver to avoid dammage of screws!
Gently remove the backside of camera and beware of two flatcables connected to the mainboard.
Release them from the connector.

Stap 1 is het verwijderen van de accu en 6 schroeven, 2 onder de bodem, 2 onder de zoeker, een rechts onder het griprubber en een links boven de usb connector. Trek voorzichtig het griprubber weg tot de schroef zichtbaar wordt zodat je er bij kunt.
Daarna voorzichtig de achterkant los halen en even opletten want deze is met 2 flatkabels verbonden met het mainboard. Klik de connectors los en je kunt nu de achterkant helemaal verwijderen.

 Back cover of the EOS 5D, lcd is under the metal shield.
 Release 2 flatcables from lcd and unscrew the shield
 Achterkant van de EOS 5D, lcd bevind zich onder het metalen schild.
 Maak de 2 flatkabels van het lcd los en schroef het schild los.

Mainboard EOS 5D visible after removing back cover.
Mainboard EOS 5D zichtbaar naverwijderen achterkant.

Detailed view on lcd shield.
Betere opname van het lcd schild.

Now remove the old lcd and replace this with the new one.
Do not forgot to clean the lcd cover from the inside and do not forget to remove protecting plastic from lcd before put it in place.

Verwijder de oude lcd en vervang deze door de nieuwe.
Vergeet niet om de binnenkant van het scherm even schoon te maken en vergeet ook niet om de plastic beschermfolie van het lcd te verwijderen,


New lcd placed, shield and cables must be connected in reversed order, that's all.
Nieuwe lcd, het schild en kabels in omgekeerde volgorde weer monteren, dat is alles.

Canon EOS 5D with new lcd, looks much better!
Canon EOD 5D met nieuwe lcd, dat ziet er veel beter uit!

I bought my lcd on ebay for less as 13 USD.
Voor nog geen 13 dollar te koop op ebay.

No comments:

Post a Comment