Friday, August 22, 2014

Multiband Bitx transceiver (1)

After building the Bitx ver.3 20 meter qrp transceiver some years ago it's time now for a new project called the multiband Bitx by G6LBQ.
I ordered the basic parts and pcb's in India.
Heart of this transceiver is an exciter as shown on the picture.

Na een Bitx ver 3 voor de 20 meter band gebouwd te hebben is het nu tijd voor een nieuw project namelijk de multiband bitx, ontworpen door G6LBQ
De basis onderdelen en printen heb ik in India besteld.
Het hart van deze transceiver is het zogenaamde exciter board zoals te zien op de foto.

This board has all in and outputs like vfo, bandpass filter, lpf board and final amplifier.
It also has all controls; volume, agc, usb/lsb mic, speaker, s-meter.

Dit board heeft alle in en uitgangen zoals vfo, bandfilter, laagdoorlaatfilters en eindtrap.
Ook zitten hier de bediening op voor volume, agc, usb/lsb microfoon, luidspreker en s- meter.

When i finished this board i encounterd an error; no voltage at Q3 near input vfo/dds.
Culprit was ade-1 mixer with no voltage out.... because they are not available at any local store i ordered 5 new ones in the UK. So some spare for future projects.

Nadat ik dit board af had ontdekte ik een fout; geen spanning op Q3 nabij de ingang van het vfo.
De oorzaak bleek mixer ade-1 welke geen spanning op de uitgang gaf. Omdat deze mixertjes niet te krijgen zijn bij de zaak om de hoek heb ik 5 nieuwe besteld in Engeland. Dus reserve voor toekomstige projecten.

As vfo i use a very nice DDS; this DDS is designed and build by Theo, PA0KN.
It has many features such as automatic switching the band and lowpass filter units.

Als VFO gebruik ik een hele mooie DDS ontwikkeld en gebouwd door Theo, PA0KN.
Het heeft vele mogelijkheden zoals het automatisch schakelen van band en lowpass filters.


The VFO spinning wheel is also made by PA0KN and has an electronic drive.
De VFO draaiknop is ook door PA0KN gemaakt en heeft een electronische aandrijving.

No comments:

Post a Comment