Tuesday, September 3, 2013

Building a cobwebb - Het bouwen van een cobwebb (1)

With great help from Theo - PA0KN i start to build a cobwebb this spring.
The idea was to build a solid high quality model.
Material used is fibre poles (from fishing nets) , aluminium and stainless steel bolts, nuts and washers.

Due to another antenna project assembling of the cobwebb was delayed untill now.

Met hulp van Theo - PA0KN ben ik dit voorjaar begonnen met de bouw van een cobwebb antenne.
Bedoeling is om een stevig model te bouwen van hoge kwaliteit.
Gebruikt materiaal is glasfiber stokken (schepnet stelen), aluminuium en roestvrijstalen bouten moeren en revetten.

Doordat ik met nog een antenne bezig geweest ben is de cobwebb vertraagd tot vandaag.Cobwebb as a kit - Cobwebb als bouwkit

The cobwebb is a omnidirectional antenna, small and does not need a rotator.
De cobwebb is een omnidirectionele antenne, compact and heeft geen rotor nodig.

Suitable for all ham bands 6-20 meter, P max > 2 kW
Geschikt voor alle amateurbanden 6-20 meter, vermogen > 2 kW


Cobwebb assembled in my garden, ready for wiring.
Cobwebb gemonteerd in de tuin, klaar om bedraad te worden.

No comments:

Post a Comment