Saturday, May 5, 2012

Kenwood TS-700 conversion to 4 meter band. Ombouw TS-700 naar 4 meter. (2)

Part 2 of this mod learned me that it's not so simple as it looks... I changed the Front end, HET unit, BPF and MIX unit.
For some reason i could not peak the signal of the HET unit. Had some mail exchange with Peter G4IZH and conclusion was some mistake with the mod of the HET unit. With the help of Theo PA0KN the receiver starts working on 4 meter. I made a mistake on T1 of the HET unit and there is some confusing regarding the T? which is on the board but not on the schema.
The only thing to do is to modify the Final unit. I allready made the coils for it.

Deel 2 van deze modificatie leerde me dat een en ander niet zo heel eenvoudig is....
Aangepakt werden de Front end unit, HET unit, BPF unit en MIX unit.
Om onduidelijke reden kon ik het signaal van de HET unit niet pieken. Na wat mailwisseling met Peter G4IZH werd duidelijk dat ik bij de modificatie aan de HET unit een fout gemaakt had. Met hulp van Theo PA0KN is de ontvanger reeds werkende .De C over T1 bleek aan de verkeerde kant te staan. Ook was er verwarring over T? welke niet op het schema staat maar wel aanwezig is op de HET unit.

Wat nu nog moet gebeuren is het aanpassen van de Final unit; spoelen daarvoor heb ik reeds gemaakt.

New 70 Mhz coils on the MIX unit - nieuwe 70 Mhz spoelen op de MIX unit

No comments:

Post a Comment