Tuesday, December 27, 2011

Simple Huff Puff oscillator - Eenvoudige bijsloffer.

To avoid frequency drift K. Spaargaren - PA0KSB (sk) designed a drift-cancellation circuit which can be found on the internet. Many people made some mods and redesigns past years.
A very simple -one ic- huff puff circuit was made by Hans Summers (http://www.hanssummers.com/)
Only a few components are used to build this circuit which can stabilize the vfo of some old tranceivers.
A must if you want to use digital modes.
Note that you can use a xtal of 32 Mhz.

Om het verlopen van de frequency te voorkomen ontwierp Klaas Spaargaren - PA0KSB (sk) de zogenaamde bijsloffer. Schema's etc zijn volop op internet te vinden. Sinds die tijd zijn er door velen wat aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd aan deze bijsloffer (huff puff)
Een zeer eenvoudige schakeling met slechts 1 ic vond ik op de site http://www.hanssummers.com/
Met slechts een paar onderdelen maak je een schakeling om het vfo van oudere transceivers te stabiliseren.
Een must als je digitale modes wil doen met zo'n set.
Je kunt een 32 mhz kristal gebruiken.

Here is my example of a one chip huff puff circuit, i add a 5 voltage regulator. Just put a hc4060 in the socket and it's finished.
The board is only 3 by 5 cm.

Mijn voorbeeld van de simpele 1 chip bijsloffer. Aan het bestaande ontwerp heb ik een 5 volts spanningsregelaar toegevoegd. Alleen de hc4060 inprikken en klaar is kees.
Het printje is slechts 3 bij 5 cm.

No comments:

Post a Comment