Wednesday, June 8, 2011

Baofeng UV-3R Chinese radio (part 3) / Chinese portofoon (deel 3)

Okay now the choice for a dualband antenna is made, another accessory is a battery case so you can use AA batteries in your UV-3R. On ebay there are some chinese sellers who offer these battery cases suitable for the Yaesu VX-3 for a very low price. With a minor modification they fit on a UV-3R.

Nu de keuze voor een dualbandantenne gemaakt is, wil ik ook nog een battery-pack voor de UV-3R hebben zodat je ook penlight batterijen kunt gebruiken. Op ebay bieden een aantal chinese verkopers deze aan, ze zijn bedoeld voor de yaesu VX-3 en met een kleine aanpassing te gebruiken op de UV-3R.
 On the left the unmodified battery case, on the right the original backcover of the UV-3R
Links de ongemodificieerde battery pack, rechts de originele achterwand.

To fit the battery case you have to remove some plastic just like on the original backcover.
Om het battery pack passend te maken dien je een uitsparing te maken net als in de originele achterkant.


Note: there is another way to fit the case; when you remove the 'metal island' with the 4 micropens the battery case will fit. Do this with a file.
I make the choice to leave the UV-3R original and modified the battery case.


NB; je kunt ook het metalen 'eilandje' aan de achterkant van de UV-3R wegvijlen, dan past het batterypack zonder enige aanpassing. Ik koos ervoor om de UV-3R origineel te laten.


The green circle shows the place where to make room to fit the case.
De groene cirkel geeft aan waar je ruimte moet maken om een en ander passend te maken.
The modified battery case.
Het aangepaste battery pack.
Mind the four circles, they show the little pins on the "island"
Let op de vier cirkels, deze geven de kleine pinnetjes op het "eilandje" aan.

  The result of the mod.
  Het eindresulaat.

No comments:

Post a Comment